Actiecomité ‘Red De Godsbergkouter’ start petitie en acties tegen komst legerkazerne

‘Het gezond verstand zal tegen dit megalomaan project zegevieren.’


Jan Hanssens en Johan Verbruggen


Schendelbeke. Lokaal Bestuur Geraardsbergen diende bij Defensie haar kandidatuur in als gaststad voor het Oost-Vlaamse Kwartier van de Toekomst. Deze nieuw te bouwen kazerne op de Godsbergkouter te Schendelbeke meet 50 ha, met een eventuele uitbreiding van 23 ha als schietoefenterrein. Of de kandidatuur van Geraardsbergen het haalt, wordt één van de komende weken duidelijk. Intussen is er een actiecomité opgericht ‘Red De Godsbergkouter’, dat zich tegen de plannen van het stadsbestuur keert. Het comité start met een petitie en acties tegen ‘dit megalomaan project’. Ook Guido De Pelsmaeker (voorzitter dorpsraad Schendelbeke) en de Boerenbond zijn over dit initiatief niet te spreken.

De bezielers van het actiecomité zijn de Schendelbekenaars Johan Verbruggen en Jan Hanssens. Wat hen het meest tegen de borst stuit is dat het stadsbestuur wel ‘autoritair en hautain’ van start gaat. ‘Nooit werden omwonenden of de gebruikers van de landbouwgronden vooraf geconsulteerd. In het grootste geheim is er een ganse studie van 42 pagina’s richting Ministerie van Defensie gestuurd.’

Achterkamerpolitiek
Jan Hanssens stamt uit een boerenfamilie en heeft aan de Godsbergkouter zowat 22 ha landbouwgrond liggen. ‘Het is bijzonder goede en vruchtbare grond. Er is al zo weinig goede landbouwgrond. We kunnen er maar beter zorg van dragen.’ Jan wijst er tevens op dat een tiental landbouwers deze gronden broodnodig heeft voor de exploitatie van hun bedrijf. ‘We gaan de mensen hun broodwinning toch niet afnemen?’

‘Bovendien is het nog één van de weinige open ruimtes die we hier in de wijde omgeving hebben. We moeten dit koesteren. In plaats van een mooie fietsroute wordt de Godsbergstraat een continue aanvoerlijn van personen en legermateriaal. Hetzelfde geldt voor de Aalstsesteenweg’, vult Johan Verbruggen aan.

Zowel Jan als Johan wijzen op de slechte communicatie van het stadsbestuur. ‘De bewoners uit de omgeving werden van het project op voorhand niet op de hoogte gebracht. Zelfs het landbouwsyndicaat wist van niets. Pas bij de kandidatuurstelling van het project werden de bewoners ingelicht. Dit ruikt naar achterkamerpolitiek’, stelt Jan Hanssens scherp vast. ‘Ook de leden van de dorpsraad werden van de plannen van het stadsbestuur niet op de hoogte gebracht. Dit is ontoelaatbaar. Voor je aan dergelijk project waagt, is het toch belangrijk dat je de mensen grondig betrekt, zodat ze achteraf niet met de feiten worden geconfronteerd.’

Boerenbond steunt de kandidatuur niet
Ook de Boerenbond laat in een brief aan het stadsbestuur weten de kandidatuur van de stad Geraardsbergen niet te steunen. ‘We waren ook verrast dat Boerenbond, zonder voorafgaand overleg, in de kandidatuurstelling werd opgenomen als ‘bondgenoot. Als landbouworganisatie kunnen wij… de kandidatuur niet ondersteunen.’

‘We stellen vast dat het beoogde projectgebied zeer goede landbouwgrond betreft. Bovendien ligt het volledig voorgestelde gebied in herbevestigd agrarisch gebied (HAG), in deze gebieden zouden landbouwers net zeker moeten zijn dat hun landbouwgrond daar behouden kan blijven. Het is dan bijzonder jammer dat de stad Geraardsbergen, die zich net profileert als landbouwstad, meer dan 65ha landbouwgrond wil aansnijden voor dit project. De beschikbaarheid van landbouwgrond, als belangrijkste productiefactor voor de sector, staat immers steeds meer onder druk’, laat de Boerenbond weten.


Inplanting van de kazerne.

‘Houd het confidentieel.’
Ook Guido De Pelsmaeker – voorzitter van de dorpsraad van Schendelbeke – beklaagt zich over de wijze waarop het stadsbestuur rond dit dossier communiceert. Volgens Guido De Pelsmaeker werden verschillende voorzitters van de dorpsraden van o.a. Smeerrebbe-Vloerzegem, Ophasselt, Schendelbeke… door burgemeester Guido De Padt (Open Vld) persoonlijk op de hoogte gebracht, ‘met de uitdrukkelijke vraag om dit confidentieel te houden om te vermijden dat er commotie zou ontstaan.’ De voorzitter van de dorpsraad Schendelbeke wijst erop dat hij met de informatie niets kon aanvangen, ‘waardoor de burgemeester mij en de andere voorzitters in een moeilijk parket heeft gebracht. We konden niets ondernemen, terwijl we goed wisten wat er op stapel stond.’

Guido De Pelsmaeker is absoluut niet te spreken over de mogelijke bouw van een kazerne in Schendelbeke. ‘De komst van de kazerne gaat ten koste van het landelijk en groene karakter van Schendelbeke en de relatieve rust die hier heerst.’ In Oost-Vlaanderen zijn er nog steden kandidaat voor de bouw van een kazerne, waaronder Aalter en Gavere. ‘Ik hoop dat één van hen het haalt.’ De Pelsmaeker plant binnenkort een vergadering om de houding van de dorpsraad tegenover de bouw van de kazerne te bepalen.

Lokaal verkeersinfarct en betonstop
Johan Verbruggen wijst erop dat de overheid met dit project in strijd is met haar eigen beleidsverklaring. ‘De Godsbergkouter wordt vol met beton gestort. Moet de overheid met de zelf aangekondigde betonstop niet het goede voorbeeld geven? Bij zware regenval komen hier gegarandeerd problemen van voor de lagergelegen woningen in o.a. de Ganzestraat.’

Bovendien zal het verkeer in de Moenebroekstraat en de Aalstsesteenweg flink toenemen. Het actiecomité vreest voor ‘een lokaal verkeersinfarct en de toenemende onveiligheid’.
Johan en Jan stellen zich ook vragen bij de veiligheid van de burger in het algemeen. ‘Er loopt een ondergrondse hogedrukgas- en een hoogspanningsleiding, wat potentieel voor gevaar kan zorgen. In de voorziene plannen loopt de hogedrukgasleiding onder het schietoefenterrein. We namen contact op met Fluxys – die verantwoordelijk is voor de energie-infrastructuur – maar daar wisten ze van niets.’

Johan Verbruggen vraagt zich ook wel luidop af of het leger niet al genoeg kazernes heeft. ‘In Oost-Vlaanderen staan er reeds drie kazernes met bijhorende faciliteiten leeg. Het gaat om Ursel, Gavere en Semmerzake. Waarom dan nog kazernes bijbouwen?’

Petitie en acties
‘Is dit opnieuw een staaltje van kortzichtige lokale politiek om het schrale blazoen van het stadsbestuur op te poetsen?’ vraagt Johan Verbruggen van het actiecomité zich af.
De leden van actiecomité willen zeker niet bij de pakken blijven zitten en starten een petitie en plannen acties. ‘Wij zijn er zeker van dat, met uw hulp, het gezond verstand tegen dit megalomaan project zal zegevieren’, klinkt het.

Voor meer info: Red De Godsbergkouter

Julien Borremans