Ex – pastoor Moortsele, Lemberge en Munte Norbert De Baere overleden (1929 – 2022)

Bezieler van gerenommeerd passiespel

Op zaterdag 9 april had in de Sint – Margaretakerk in Grembergen de uitvaartplechtigheid plaats van Eerwaarde Heer Norbert De Baere. Hij werd geboren in Grembergen op 19 februari 1929  en overleed op 4 april 2022 in het WZC Avondvrede in Gent. Hij werd 93 jaar. Hij was de zoon van Raphaël De Baere en Maria Van der Vekens.  De Grembergenaar werd op 12 juni 1954 priester gewijd in Gent. Zijn priesterloopbaan startte op 30 juni 1954 in Schorisse. Nadien werd hij ook onderpastoor in Belsele (30 juni 1957), Buggenhout (21 december 1960), Lede (29 oktober 1962) en Hamme (Sint – Pietersbanden, 26 november 1968). Hij werd pastoor in Moortsele op 1 juni 1974, door het schrijnend tekort aan priesters moest hij ook instaan voor de parochies  Lemberge (18 april 1997) en Munte (1 december 1997). Op 31 december 2010, na 56 jaar priesterschap, ging hij met pas met pensioen.
E. H. Norbert De Baere zette Moortsele op de kaart met het Passiespel, een totaalspektakel dat 33 jaar op rij werd opgevoerd in Moortsele – Dorp. Norbert De Baere slaagde erin ruim 350 vrijwilligers uit Moortsele te engageren voor het Passiespel. Een unicum is zo’n klein dorp in Vlaanderen. Uit alle hoeken van de provincie Oost – Vlaanderen en daarbuiten kwam men kijken naar het ronduit schitterend opgevoerd Passiespel. Moderne technieken maakten het mogelijk dat iedereen optimaal kon genieten van het Passiespel, dat op zeven podia werd opgevoerd. Het idee van de geestelijke vader van het passiespel E.H. De Baere werd voor de eerste maal – onder massale belangstelling – opgevoerd in 1975, één jaar na zijn benoeming tot pastoor van Moortsele. Het werd zijn levenswerk. Alle voorstellingen werden met veel sereniteit ten toneel gebracht. Het Passiespel maakte diepe indruk op gelovigen en niet – gelovigen. Velen vonden het jammer dat deze traditie ophield in Moortsele. In 2007 werd een orgelpunt geplaatst achter 33 jaar Passiespel. Niet iedereen was het eens met zijn visies, die hij kost wat kost doordreef. Kenmerkend was wel zijn inzet voor de parochies waar hij werd benoemd. E.H. Norbert De Baere was een levensgenieter, zeg maar een Bourgondiër. Hij had de gave van het woord. Door dit woord met bezieling gesproken en geschreven wist hij mensen te raken. Hij was ook een antiekverzamelaar, een grote passie voor het erfgoed. Zijn woonst in Moortsele Dorp leek een museum. (mvdv, foto’s ddl)