Nieuwe parkeerverboden in Zottegems stadscentrum

  • Nadat eerst enkele weken preventief werd gewaarschuwd, wordt er sinds 1 maart repressief beboet om een halt toe te roepen aan het fout- en wildparkeren (vooral tijdens de dinsdagmarkt) op de parking Meersstraat aan de achterkant van het Egmontpark. Omdat vastgesteld wordt dat er ook geparkeerd wordt op de onverharde bermen waardoor deze stuk gereden worden en de beplanting vernield wordt, is besloten om op de boordstenen van een 7- tal ‘eilandjes’ op de parking gele onderbroken strepen te voorzien teneinde duidelijk te maken dat daar parkeren niet mag.
  • Omdat bij het uitrijden van de ondergrondse parking Oud-College in de Neerhofstraat de zichtbaarheid van het aankomende verkeer richting Heldenlaan soms door geparkeerde voertuigen beperkt wordt, is binnen de gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om over een lengte van ca. 10 meter vanaf de in-/uitrit van de parking naar de Kasteelstraat toe op de boordstenen gele onderbroken markeringen aan te brengen waardoor het verboden wordt om er te parkeren.
  • In de L. De Metsstraat, aan het kruispunt met de Grensstraat, wordt het parkeerverbod tussen de huisnummers 25 en 41 afgeschaft en vervangen door een uitgebreider stilstaan- en parkeerverbod dat gesignaleerd wordt (ter vervanging van de gele onderbroken strepen op de stoeprand) door de nodige verkeersborden ter hoogte van huisnummer 25 en nr. 45. Deze maatregel moet toelaten dat lijnbussen er voldoende breed kunnen uitzwenken om in te draaien naar de Grensstraat en voorkomen dat daarbij het achterste deel van de bus in aanrijding komt met aldaar stilstaande of geparkeerde voertuigen.