©Sophie Richez - De overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen willen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in Ninove herinrichten tot een detentiehuis

Karolien De Roose van N-VA hekelt aan de locatie van het detentiehuis

"De huidige inplanting in een school- en woonomgeving stelt mij niet gerust en ik zal dit dossier opvolgen en blokkeren waar het kan"

In 2025 komt er een detentiehuis in de vroegere rijkswachtkazerne aan de Aalstersesteenweg. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) verduidelijkte dat de oude rijkswachtkazerne eigendom is van de Regie der Gebouwen en dat de FOD Justitie samen met de bevoegde minister op dit pand was uitgekomen. Ze bevestigde dat er nog geen overleg is geweest met de school, maar dat dit wel de bedoeling is. Het schepencollege werd al in april ingelicht over de plannen en vroeg om participatief te werk te gaan. Karolien De Roose (N-Va Ninove) vroeg  of de beslissing al definitief is. “Op dit moment zijn er nog geen plannen getekend”, repliceerde burgemeester De Jonge.

© Karolien De Roose

Karolien De Roose: “N-VA Ninove is van mening dat detentiehuizen zeker kunnen bijdragen tot het daadwerkelijk uitvoeren van gevangenisstraffen. Maar de huidige inplanting in een school- en woonomgeving stelt mij niet gerust. Vlak tegenover het detentiehuis ligt het Hartencollege en in de buurt ligt nog een stedelijke basisschool en een woonwijk. Ook de schaalgrootte van het project met 24 gedetineerden roept terecht veel vragen op. Daarbovenop ligt er een kinderdagverblijf naast de rijkswachtkazerne.

Er zullen mensen verblijven die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar. Voor heel veel druggerelateerde feiten, diefstallen, inbraken, slagen en verwondingen zijn veroordelingen van minder dan 3 jaar niet ongebruikelijk. Het zijn dat soort profielen dat we kunnen verwachten in het Ninoofse ‘detentiehuis’, dat met andere woorden een kleine gevangenis zal worden.”