De Bron Zottegem legt open belevingstuin aan met medewerking van provincie

Samen met nog vier andere projecten in Oost-Vlaanderen die het verfraaien en/of inrichten van een multifunctionele ontmoetingsplaats op buurtniveau tot doel hebben, kreeg ook vzw De Bron Zottegem na een jaar van overleg en voorbereiding zopas vanwege het provinciebestuur het akkoord (met een daaraan verbonden subsidie) om van start te gaan met de aanleg van een belevingstuin, een stuk park dat vrij toegankelijk is en waar de nadruk op de natuur ligt.

Daarnaast biedt een belevingstuin ook een zeer belangrijke therapeutische meerwaarde. Sowieso zal het park zorgen voor extra (rolstoeltoegankelijke) wandelmogelijkheden voor de bewoners van vzw De Bron of patiënten van AZ Sint-Elisabeth maar ook zullen bijvoorbeeld de kinesisten er hun behandelingen bij goed weer buiten laten doorgaan en/of zal een babbel met de psycholoog in een rustige en groene omgeving kunnen plaatsvinden.

De tuin zal aangelegd worden tussen de Groenstraat en de Marie Popelinstraat, zal aansluiten bij het bestaande park van vzw De Bron (zie foto) dat reeds publiekelijk toegankelijk is en zal ook zorgen voor een ontsluiting naar het stadspark in de nieuwe wijk Lelie. Op die manier zal er rondom de woonzorgcampus van De Bron Zottegem een volledige groene oase gecreëerd worden die ook een ontmoetingsplaats moet worden voor de buurtbewoners en bij uitbreiding voor alle Zottegemnaren. De tuin zal ingericht worden met respect voor inheemse flora die beschutting biedt aan verschillende diersoorten. Aanvullend zullen elementen toegevoegd worden die een extra meerwaarde kunnen betekenen zoals bv. een speeltuin, een openlucht-fitness, een pluktuin.

Het dossier rond deze belevingstuin werd opgebouwd door medewerkers van het Lokaal Dienstencentrum De Bron en van het paramedisch team van De Bron die binnen dit project hun visie op zorg konden weerspiegelen. Het proces verliep steeds in goede verstandhouding met de bevoegde diensten van de provincie. Zij deelden in het afgelopen jaar hun feedback en expertise zodat dit gezamenlijk resultaat kon bereikt worden.