©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Audit Vlaanderen brengt ernstige tekortkomingen aan het licht binnen Ninoofse stadsdiensten

Audit Vlaanderen deed onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden en grootschalige fraude bij lokaal bestuur Ninove m.b.t. het afleveren van rijbewijzen en reispassen bij de dienst Burgerzaken. De aanleiding hiervoor waren vastgestelde onregelmatigheden bij de dienst burgerzaken van de gemeente Anderlecht. In antwoord op een schriftelijke vraag van Karolien De Roose (gemeenteraadslid N-VA) werd het audit rapport overgemaakt aan de gemeenteraadsleden.

In het algemeen stelde de auditopdracht ernstige tekortkomingen vast op het vlak van organisatiebeheersing. Er bestaat een gebrek aan inhoudelijke supervisie, opvolging en beveiliging bij de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor staat de deur open voor het plegen van misdrijven en fraude.

De procedure voor het afhalen van reispassen aan het loket werd ondertussen aangepast. Maar bij uitgevoerde controles in de periode januari 2022 – mei 2022, bleek die aangepaste procedure terug geen garantie te bieden op een correcte registratie van de uitgegeven reispassen.

Karolien De Roose (gemeenteraadslid N-VA) vraagt dringende maatregelen om de zoveelste problemen binnen de stadsadministratie aan te pakken. Een doorgedreven plan van aanpak is broodnodig om de organisatie binnen de stad recht te trekken. Schepen van personeel Arents heeft nog heel wat werk voor de boeg en zal aan de tand gevoeld worden tijdens de volgende gemeenteraden.

Corrigerende maatregelen

“Naar aanleiding van onregelmatigheden bij het gemeentebestuur Anderlecht en de huiszoeking door de gerechtelijke politie op 18 november 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen Audit Vlaanderen gecontacteerd voor het uitvoeren van een audit. Het auditrapport werd ontvangen en de corrigerende maatregelen zullen worden opgenomen in het reeds lopende verbeterplan. De voorzitter van de gemeenteraad Dirk Vanderpoorten en ikzelf werden in het bezit gesteld van het auditrapport. Dit rapport werd begin deze week besproken met het schepencollege en nadien – zoals de procedure voorschrijft – overgemaakt aan alle raadsleden. Dit gebeurde bijgevolg niet naar aanleiding van een schriftelijke vraag een gemeenteraadslid.

Het rapport en het opgemaakte actieplan zullen toegelicht worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.” reageerde Tania De Jonge