Legendarische uitstraling Gijzel Kirmesse is niet stuk te krijgen

Zomerse cocktail met muziek, sport, evenementen, eten en drinken, volkse sfeer

Over Gijzenzele hing veel feestelijks: zomerse temperaturen, keigoede muziek, genietbare evenementen, lekker eten en drinken, en animaties verblijdden de harten. En de onvermijdelijke pintjes bier deden de rest. Op de editie 2022 bleek het alweer, de legendarische uitstraling van Gijzel Kirmesse is niet stuk te krijgen. Met veel dank aan de weergoden, er viel geen spatje regen. Wat een ‘Kirmesse’! Het platform van acht Gijzenzeelse verenigingen heeft de feestgangers op de editie 2022 van dé Kirmesse’ een indrukwekkend programma voorgeschoteld.
In Gijzenzele maakt men een heel positieve balans op van deze editie met veel traditie en nieuwigheden. Vier dagen lang gold de wet van ‘Gijzel Kirmesse’. Al wie neerstreek in Gijzenzele kwam terecht in één gezellig en gemoedelijk volksfeest. De ‘Kirmesse’ blijft enorm populair. Vier dagen lang stelde ‘Gijzel’ zich heel gastvrij open voor de feestvierders. Het kermisprogramma met 45 items heeft aan gezelligheid, diversiteit en uitstraling nog niets ingeboet. Integendeel. Vier dagen lang werd de feestzone ondergedompeld in een gezellige kermissfeer. Het concept blijft aanslaan. Een massa goedgemutste dagjesmensen zakten af naar de ‘Kirmesse’. Het is uniek. Acht Gijzenzeelse verenigingen zetten hun schouders onder de organisatie van de ‘Kirmesse’. Met hart en ziel. Dat men in Gijzenzele vier dagen lang kan feesten zonder daar een financiële kater aan over te houden, heeft men inderdaad te danken aan het platform van Gijzenzeelse verenigingen. Het hele dorp was klaar voor de ‘Kirmesse’. Samengevat: Gijzel Kirmesse, dat is een bruisende cocktail met vooral veel muziek, sport, pittige evenementen en een volkse sfeer.
De rode draad door de feesten is muziek. Het publiek werd getrakteerd op optredens van One Dollar Trio, Silke Van Durme, Hammertime, Fanfare Orkest Volksopbeuring Massemen John, De Helaasheid der Zingen, Jo Vally, Kevain, Das Rock. De mega-goede deejays Danny Gaethofs, Dave, Jazzy Max, Boer Boerie en Geert zwaaiden de scepter over Gijzel Kirmesse. Maanden voorbereiding heeft het gevraagd maar een ronduit prachtig ploegteam, het Gijzels platform van verenigingen, heeft het geklaard om een indrukwekkend programma samen te stellen. Het is uniek voor de kleine deelgemeente met zo’n duizend inwoners. In de eerste plaats is de ‘Kirmesse’ een sfeerfeest. ‘Gijzel Kirmesse’ staat voor volkse leute en plezier. Het platform van Gijzenzeelse verenigingen waakt er over dat aloude tradities niet verloren gaan. De certitude op de Kirmesse: het kaarten (al meer dan 40 j), wielerwedstrijden, friet met stoverij, rommelmarkt, kinderanimatie, de ‘Sjampetter’, dienst overledenen en muziek in alle genres. Burgemeester Johan Van Durme is trots op de inzet van de Gijzenzeelse verenigingen die er alweer in slaagden om een gratis ‘Kirmesse’ aan te bieden. Een heel gevarieerd programma met veel gangen. Elk jaar opnieuw, de Gijzenzelenaars kijken uit naar hun ‘kirmesse’. De ganse gemeenschap wordt betrokken. De feestelijkheden worden uitgewerkt door de bewoners, ze zijn intens betrokken bij de organisatie en de uitwerking. Ze hadden er hun handen mee vol. “Gijzel’ boven. Een Kirmesse met een grote K. En met haar gezellig en uniek dorpsplein heeft ‘Gijzel’ nog een sterke troef in handen. Een bewaarde en verscholen parel. Je mocht in Gijzenzele vier dagen ongestoord feesten. Van jetje geven. Typerend voor Gijzel Kirmesse: mensen van verschillende achtergronden komen er samen om tijdens Gijzel Kirmesse even alle zorgen te vergeten. Een volksfeest voor iedereen.
Zo’n uitgebreid programma heeft uiteraard een kostprijs maar dankzij de sponsors (netjes vermeld in de fraaie kermisbrochure), het gemeentebestuur en de vele vrijwilligers en medewerkers  kan men ‘Gijzel Kirmesse’ gratis houden voor de bezoekers. Gijzel Kirmesse mag terecht geassocieerd worden met plezier maken. ‘Gijzel Kirmesse’, een verhaal met vele hoofstukken waarvoor heel wat inspiratie en creativiteit nodig is. Het aanbod was alweer eens gigantisch en we vinden dat we dat eens sterk in de kijker mogen zetten. Het platform van Gijzenzeelse verenigingen slaagde met vlag en wimpel. ‘Die typische Gijzelsfeer willen we behouden’, klinkt het bij de Kermisvrienden. Daar mag men fier op zijn. Ook op de editie 2022, veel Bourgondische toestanden in ‘Gijzel’. Die Gijzenzelenaars, levensgenieters. Maar tenslotte zijn het de vele feestgangers die van Gijzel Kirmesse maken wat het is: een gezellig volksfeest.  (mvdv, foto’s ddl)