11-november in Zwalm

In Zwalm – kerk van Munkzwalm had er deze ochtend een misviering plaats gevolgd door een plechtig moment aan de gedenksteen.  Bij deze gelegenheid werd er  een bloemstuk gelegd aan de gedenksteen voor de kerk .

Hierna, onder begeleiding van de Zwalmfanfare, ging  het stoetsgewijs naar de Decoenestraat, waar aan het monument ter nagedachtenis aan kapitein-commandant Pierre-Franz De Coene eveneens een bloemstuk  werd neergelegd.

Burgemeester  Bruno Tuybens hield een toespraak in het gemeentehuis.

Bruno Tuybens: ” Op 11 november herdenken we jaarlijks in ons land het einde van de twee meest recente bezettingen van ons land door lieden en landen die het fascisme als politieke stroming beleden. Op 11 november 1918 was dat voor de Eerste ‘Grote’ Oorlog met de ondertekening van de wapenstilstand in het Bos van Compiègne, op 8 mei 1945 was dat met de officiële kapitalisatie van nazi-Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog.

Regimes in Italië, Duitsland, Spanje en Griekenland werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog samen, om hun politiek van dictatorschap, ongelijkheid tussen mensen, onderdrukking en het doden van tegenstanders te kunnen verderzetten.

Gelukkig hebben moedige mensen, mannen en vrouwen, dit kunnen tegenhouden. Te vele mensen bekochten het met hun leven. Het zijn zij die we in de eerste plaats herdenken vandaag.

Oorlogen brengen nooit iets bij, behalve dan ontbering, gruwel, dood en onschuldige slachtoffers.

Wat geen enkel weldenkend mens voor mogelijk hield, is dit jaar toch gebeurt: aan de oostkant van ons continent Europa is een oorlog ontketend, in Oekraïne, waarbij ondertussen heel erg veel mensen, té veel mensen de dood zijn ingejaagd.

Wij tonen, ook hier in Zwalm, onze solidariteit met de Oekraïense bevolking, door enkele tientallen vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen.

Samen met de Wapenstilstanden die we vandaag herdenken, zouden we deze dag ook moeten aangrijpen als een strijd-dag, om de democratie te beschermen, te vrijwaren. Omdat vele voorouders van ons daarvoor hebben gestreden, hun leven hebben gegeven, zodat wij in welzijn en voorspoed kunnen leven.

Als je ziet hoe in sommige landen de rechten van de vrouwen worden onderdrukt, als je hoort, zoals deze week nog in Qatar waar het Wereldkampioenschap voetbal wordt gehouden, dat homoseksuelen mensen zijn met hersenschade, als je ziet hoe men in de VS deze week probeert om stemmen te winnen door anderen grootschalig valselijk te verketteren, als je leest dat zelfs EU-landen in voormalig Oost-Europa de pers aan banden wordt gelegd, dan staan we, vandaag nog steeds, niet zo ver van de fascistische gedachte dat er ongelijkheid bestaat tussen mensen, dat een verlicht dictatorschap beter is dan democratie, dat tegenstrevers in de pan moeten worden gehakt.

De bedreiging van de democratie is iets waarvoor we allemaal behoedzaam moeten zijn, en waar we voor moeten blijven ijveren, postuum in nagedachtenis van de mensen die vele tientallen jaren geleden gevochten hebben.

In dat opzicht is de beslissing van de Vlaamse regering om de opkomstplicht af te schaffen voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen, mijns inziens, zeer kwestieus, een vergissing zelfs, een knieval voor de gemakzucht, en zeker niet een ode aan de strijders van weleer. Maar nog belangrijker is dat de waarde van de democratie op alle niveaus wordt bewaakt en niet in handen komt van simpele populisten en partijen die een opdeling maakt tussen soorten mensen, zoals het jammer genoeg ook hier in Vlaanderen bestaat.

11 november is dus een eerbiedige strijd-dag om de eigenwaarde van elkeen van ons, elke inwoner, ook van onze gemeente, veilig te stellen, om perspectief te bieden aan elke ondernemer en hobbyist, de reële vrijwaring van elkeens recht op een geweldloze mening en recht op vereniging.

Ik wens u dus allen een mooie feestdag toe vandaag. Dank u voor uw aanwezigheid .”