‘Als er zich in de Dendervallei momenteel een waterbom zou voordoen, dan is dit een kolossale ramp.’

Over het strategisch plan Ruimte voor Water en de hernieuwing van de stuwen

.

Geraardsbergen. Woensdag 23 november werd het strategisch plan Ruimte voor Water in het Koetsenhuis voorgesteld. Een reeks maatregelen moet meer ruimte aan de Dender geven. Maar vooreerst moeten de stuwen klaar zijn en er is nog een flinke weg te gaan. ‘De vervanging van de stuwen – en zeker die in Geraardsbergen – is zeer dringend. Nog eens een langdurig uitstel van de werken zou dramatisch zijn. Uiteraard kunnen we enkel de procedure volgen en eventuele bezwaren behandelen’, licht Jeroen Verbelen (36) toe. Hij is projectingenieur bij de Vlaamse Waterweg.

Sinds de Dendervallei in 2011 blank stond, worden er plannen getekend en uitgeschreven om de overstromingen aan te pakken. Het Departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen presenteerden woensdag 23 november het strategisch plan Ruimte voor Water in het Koetsenhuis.

Jeroen Verbelen

Dat het kort dag is, beseffen ook de planologen. Sinds de overstromingen in o.a. de Vesdervallei in juli 2021, is het besef wel degelijk aanwezig dat dit scenario zich ook in de Dendervallei zal voordoen. ‘Als er zich in de Dendervallei momenteel een waterbom zou voordoen, dan is dit een kolossale ramp’, weet Jeroen Verbelen. ‘We moeten ons wel degelijk goed voorbereiden op het veranderende klimaatpatroon met periodes van droogte maar ook van heel veel regen op korte tijd. We zijn ervan overtuigd dat de veranderingen aan de stuwen strikt noodzakelijk, maar niet voldoende zijn. Het project Ruimte voor Water is een noodzakelijk vervolg.’

Nieuwe vergunning noodzakelijk
De Vlaamse Waterweg, het Departement Omgeving en de provincie hebben wel degelijk plannen klaarliggen die mogelijks een antwoord bieden op naderend onheil. Tijdens de infomarkt werden er vijf alternatieven naar voor geschoven, waarvan er twee voorstellen zijn die meer ruimte aan de Dender willen geven om buiten zijn oevers te treden. Aangevuld met andere maatregelen – zoals waterbekkens en buffergebieden – hoopt men de stads- en de dorpskernen te sparen van wateroverlast. Ook de stad Geraardsbergen wil met haar gemeentelijk waterplan een tandje bijsteken.

Een pijnpunt is wel dat het strategisch plan Ruimte voor Water maar pas van start kan gaan als de stuwen op de Dender gerealiseerd worden. ‘In 2017 werd de stedenbouwkundige vergunning voor Geraardsbergen wegens een procedurefout vernietigd. De Raad voor Vergunningenbetwisting vond dat de Vlaamse Waterweg meer aandacht moest hebben voor de cumulatieve effecten op het milieu. Intussen is de opmaak van de nieuwe vergunning al verschillende jaren aan de gang, met extra aandacht voor onderzoek naar die cumulatieve effecten. Het onderzoek wordt door onafhankelijke MER-deskundigen uitgevoerd. Op heel korte termijn wordt er een nieuwe vergunning aangevraagd voor de stuw in Geraardsbergen’, licht Jeroen Verbelen toe. De aanvragen voor andere stuwen volgen.

De Dender stroomt van Wallonië naar Vlaanderen. Is een overleg tussen beide gewesten niet noodzakelijk? ‘Waar nodig, is er periodiek overleg en afstemming. Er zijn formele afspraken voor het geval dat een waterbom zich zou voordoen. Vlaanderen en Wallonië zullen elkaar inlichten over de situatie en de maatregelen die zullen worden genomen.’

Patrick Franceus

Geef aan de Dender, wat aan de Dender toekomt
Patrick Franceus (voorzitter Groen Geraardsbergen) heeft wel wat bedenkingen bij het opzet van de infomarkt: ‘Voor dergelijk belangrijk project mocht het opzet wel ruimer gezien worden. Er zijn heel wat mensen die niet bereikt worden en dat is bijzonder jammer. Er moet worden onderzocht hoe er meer mensen kunnen worden bereikt.’

Wat betreft het strategisch plan heeft Patrick Franceus wel enkele bedenkingen: ‘De vraag is wat het Vlaamse Gewest met het strategisch plan Ruimte voor Water zal doen. Zal er voldoende budget zijn om het volledige plan uit te voeren?’ Groen wil de Dender zijn natuurlijke loop teruggeven, het hermeanderen van de rivier. In de strategische nota Ruimte voor Water wordt dit afgedaan als een slechte oplossing, maar Groen ziet dit totaal anders. Het hermeanderen van de Dender zal heel wat problemen oplossen.’

Een andere oplossing ziet Groen in het teruggeven van de Unal-site aan de Dender. Deze site aan de Gaverstraat zou dan natuurlijk overstromingsgebied worden. Daar vind je ook niets van terug in de strategische nota. Groen hoopt dat de nota in die zin wordt aangepast.

Julien Borremans

Voor meer info:

Home