Herzele dooft straatverlichting vanaf zondag. Beperkte kerstverlichting en ook gewestwegen, monumenten en gebouwen in het donker

Herzele heeft gezien de stijgende energieprijzen beslist om te besparen op de openbare verlichting. Vanaf zondagavond 4 december om 23 uur worden ze gedoofd. Tijdens het weekend blijft ze branden. Ook de verlichting op de gewestwegen en de accentverlichting op monumenten en gebouwen zal gedoofd worden. Daarnaast wordt de kerstverlichting beperkt ingeschakeld en geregeld met timers.

Het pakket maatregelen valt onder de noemer ‘Energieloze nachten’.

“Ook lokaal bestuur Herzele heeft af te rekenen met een energiekost die veel hoger ligt dan voorheen. Een grote hap van het energieverbruik (2/3de) vinden we terug in de openbare verlichting en dus heten we het project ‘energieloze nachten’ ook in Herzele van harte welkom”, zegt Schepen van Openbare Werken, Benjamin Rogiers (Open VLD). “Ergens klinkt het logisch. ’s Nachts als we gaan slapen, doen we de lichten uit. Dat was ook de conclusie die heel wat gemeenten maakten. Herzele besliste om samen met Zottegem, Geraardsbergen, Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Ninove en vele buurgemeenten de straatverlichting van zondagavond tot en met donderdagavond te doven tussen 23u00 en 5u00. Op vrijdag- en zaterdagavond daarentegen blijft de verlichting branden. De straatverlichting zal voor een eerste keer doven op zondagavond 4 december om 23u00.”

“Het doven van de straatverlichting was geen ondoordachte keuze”, benadrukt Benjamin Rogiers. “In tijden van besparingen moeten we op zoek naar uitgaven die misschien niet of minder nodig zijn. De energieloze nachten zullen een jaarlijkse geschatte besparing verwezenlijken van € 147.201. Dat is geld dat we van de belastingbetaler niet moeten gebruiken. Daarnaast mogen we ook niet blind zijn voor de gunstige effecten voor het milieu. In eerste instantie is er minder lichtvervuiling, maar creëren we ook een aanzienlijke daling van onze CO2-uitstoot. Een terechte bezorgdheid is die over veiligheid. Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruitgaat. De ervaring van andere gemeenten (waarin de straatverlichting al jaren gedoofd wordt) leert ons echter dat er geen reden tot paniek is. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn. In elk geval zullen de verschillende lokale besturen in samenwerking met de betrokken politiezones de vinger aan de pols houden en de situatie op de weg monitoren. Inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken zullen dus nauw opgevolgd worden.”