Zottegemse sportzaal Helios gaat dicht en wordt verkocht

Komende zomer 2023 gaan, na bijna vijftig jaar gebruik, de deuren van de sportzaal Helios aan de Kazernstraat in Zottegem definitief dicht. Het stadsbestuur heeft beslist om de sportzaal annex een achteraan aanpalend gebouw in de Nieuwstraat te verkopen. Vaste gebruikers zoals de judo- en basketbalclub zullen vanaf volgend sportseizoen een nieuw onderkomen vinden in andere Zottegemse sportzalen.

Zoals nog andere steden en gemeenten die dergelijke maatregelen moeten nemen inzake hun sportinfrastructuur, streeft ook Zottegem naar meer samenwerking met het oog op een efficiënt en maximaal gebruik van sportzalen. Door de Vlaamse overheid wordt dit overigens ook aangemoedigd via subsidies. Zo kreeg het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ) vorig jaar een Vlaamse subsidie toegekend voor het renoveren van de sporthal op haar campus op voorwaarde dat deze sporthal ook naschools zou opengesteld worden voor gebruik. Hiervoor kwam de stad met het schoolbestuur reeds tot een princiepsakkoord, dat nu verder uitgewerkt wordt tot een concrete samenwerkingsovereenkomst die zal ingaan op 1 september 2023.

RENOVATIE NIET OPPORTUUN

Met de verkoop van de sportzaal Helios komt een einde aan net geen vijftig jaar sportieve geschiedenis in het centrum van Zottegem. Naar het zeggen van schepen van sport Brecht Cassiman werd eerst ook bekeken of een totaalrenovatie van de sporthal mogelijk zou zijn maar dit bleek niet opportuun omdat de kostprijs hiervan zou oplopen in de miljoenen voor een zaal die dan nog beperkt in gebruiksmogelijkheden zou blijven en naar de noden van vandaag niet de goede ruimtelijke inplanting heeft. Daarom werd reeds in de voorbije twee jaar samen met Judoschool Zottegem en basketbalclub Helios Zottegem op zoek gegaan naar een oplossing voor beide clubs en hierbij biedt het KAZ een welgekomen uitweg. In de sporthal van de school komt er dankzij Vlaamse subsidiëring een vaste tatami en ook de basketbalclub kan er terecht voor trainingen. De officiële wedstrijden van BBC Helios zullen vanaf volgend seizoen plaatsvinden in de grote sporthal van de Bevegemse Vijvers, alternerend met de wedstrijden van volleybalclub Mezo die daar reeds zijn stek heeft. Voor de koninklijke harmonie Vrije Kunstkring die ook in de zaal Helios haar repetitielokaal heeft, wordt nog naar een ander onderdak uitgekeken.

OOK OUD-DOKTERSWONING TE KOOP

Tezamen met de sportzaal Helios zal ook het achteraan aanpalende gebouw met ingang via de Nieuwstraat 40 mee verkocht worden (in één lot). Het gaat om de oud-dokterswoning van wijlen dr. Borremans waarin vroeger het Centrum voor Streekgeschiedenis ondergebracht was en dat sinds vorig jaar tijdens de blokperiodes als studeerruimte ter beschikking van hogeschool- en universiteitsstudenten gesteld wordt. De totale kadastrale grondoppervlakte van beide gebouwen bedraagt 1.328 m² en biedt mogelijkheden voor ontwikkeling als woongebied. De openbare verkoop zal in de loop van komend jaar georganiseerd worden.