Johan Van Durme en Jean Marie De Groote 40 jaar in lokale politiek

Steunpilaren van CVP/CD&V

Johan Van Durme (62) en Jean Marie De Groote (65) zijn al 40 jaar actief in de gemeenteraad van Oosterzele. Op 2 januari 1983 start hun politieke carrière, ze namen in oktober 1982 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werden meteen verkozen. De toen 22 – jarige Johan Van Durme (student landbouwwetenschappen RUG) was hiermee het jongste gemeenteraadslid. Hij is destijds zelf naar het CVP – bestuur gestapt om een plaats te krijgen op de CVP- lijst. De verkiezingen van oktober 1982 betekenden voor Johan Van Durme en Jean Marie De Groote de start van een veelbelovende carrière. Hun deelname aan de verkiezingen bleek een goede keuze van de CVP (nu CD&V). Ze werden vlot verkozen, de partij won twee zetels (van 6 naar 8). In de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 verandert het politieke landschap in Oosterzele. De CVP behaalt de meerderheid. Johan Van Hecke wordt burgemeester, Johan Van Durme wordt schepen van onderwijs, cultuur, sport, landbouw (1989 – 1994), schepen openbare werken, milieu- en ruimtelijke ordening (1994 – 2000). Zijn populariteit groeit.
Op 19 januari 2001 legt Johan Van Durme (CD&V) voor de eerste maal de eed af als burgemeester van Oosterzele bij toenmalig gouverneur Herman Balthazar. Nadien volgden nog twee eedafleggingen bij gouverneur André Denys (2007 en 2013) en bij waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere (2019)
. Sinds de verkiezingen in 2000 is Johan Van Durme dé populairste politicus in Oosterzele. Stemmenkanon.
Jean Marie De Groote heeft ook iets met het cijfer 10, hij was tien jaar schepen en ook tien jaar voorzitter van de gemeenteraad.  Johan Van Durme en Jean – Marie, boegbeelden van CVP/CD&V.
(marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).