Meerderheid houdt vast aan timing én budget administratief centrum en sporthal, liberalen spreken dat tegen

Het gemeentebestuur van Oosterzele blijft vasthouden aan de bouw van een nieuw administratief centrum en een nieuwe sporthal. Het bestuur kiest voor nieuwbouw en niet voor renovatie van de bestaande gebouwen, omdat dat volgens hen de beste keuze is op het vlak van isolatie, duurzaamheid en energiezuinigheid. Binnen budget, aldus de meerderheid. Maar oppositiepartij Open VLD plus spreekt dat vierkant tegen.

“Open VLD plus stelt dat de kost van het nieuwe administratief centrum tot acht miljoen euro oploopt, maar dit bedrag is niet correct” , zegt schepen van Financiën Pieterjan Keymeulen (CD&V). “De liberale raadsleden hebben zich onvoldoende geïnformeerd. Op basis van de gedetailleerde raming is er een bouwkost voorzien in het meerjarenplan van 5,3 miljoen euro. Het is binnen dit budget dat het architectenbureau en het projectteam aan het werk zijn. Dit bedrag staat ook vermeld in de verslagen van de overlegvergaderingen en ligt alleszins een stuk lager dan het foutieve bedrag dat Open VLD plus de bevolking wil wijsmaken. Wij betreuren dat men foute cijfers verspreidt.”

Volgens het gemeentebestuur dient de grondaankoop niet meegenomen te worden in dit dossier, aangezien deze momenteel gebruikt wordt als openbare parking. Een deel zal ook als parking gereserveerd blijven.

“Renovatie was niet de juiste keuze”

“Wij hebben de oefening gemaakt en een renovatie van de huidige gebouwen zou even veel kosten als een nieuwbouw”, zegt schepen van Patrimonium Christ Meuleman (CD&V). “Bij een renovatie zullen het OCMW en de politie echter niet op de site Dorp 1 kunnen gehuisvest worden, wat indruist tegen de visie van dit bestuur om alle diensten op één site te centraliseren. Tegelijk is een renovatie ook om bouwtechnische redenen niet de juiste keuze: er is namelijk een even grote vloeroppervlakte vereist voor de gemeentelijke diensten. Door een nieuwbouw te zetten en die logisch in te delen, krijgen we al die diensten efficiënter onder één dak.”

Het autonoom gemeentebedrijf De Kluize zal in opdracht van de gemeente tijdens de volgende legislatuur een nieuwe sporthal bouwen. Open VLD plus verwijt het gemeentebestuur dat er deze legislatuur nog geen middelen voorzien zijn. “Ook dat is ten onrechte”, zegt Keymeulen. “Er resten ons nog minder dan twee jaar in deze bestuursperiode, te kort om de bouw van de sporthal te finaliseren. De middelen zullen voorhanden zijn in een volgende legislatuur en zullen ook in het volgende meerjarenplan kunnen worden ingeschreven. Ondertussen wordt het dossier administratief opgestart.”

“Sporthal nog 5 jaar goed beheren”

“Het studiebureau dat ons begeleidt in het dossier, refereerde in het kader van een aantal dringende investeringen naar de algemene toestand van de sporthal, die er intussen langer dan 30 jaar staat”, zegt Filip Vermeiren, voorzitter van directiecomité AGB De Kluize. “Het bestuur opteerde voor een nieuwbouw en dus zullen we het nodige doen om de huidige sporthal nog minstens 5 jaar operationeel te houden en dit op een financieel verantwoorde manier.”

“Je kan niet zomaar kosten schrappen”

“De meerderheid gaat ‘creatief’ om met de eigen cijfers”, zegt Filip Michiels, fractieleider van Open VLD plus. “Om een huis te bouwen heb je een bouwgrond én een architect nodig. Die uitgaven moet je dus ook meetellen. Maar die kosten schrapt de meerderheid nu plots, ten onrechte wat ons betreft. Verdeeld over 2023, 2024 en 2025 lezen wij een totaalbedrag van 8,05 miljoen euro in de meerjarenplanning staan. We zijn wel degelijk grondig te werk gegaan en spreken dus wél met kennis van zaken. Die cijfers werden in november nog bevestigd door de administratie.” (Bron nieuwsblad)