Sociaal Huis Ninove
©Sophie Richez - Sociaal Huis Ninove

Stad breidt vernieuwd subsidiereglement senioren- en welzijnsverenigingen uit met sociale initiatieven

Op 1 februari treedt het nieuwe subsidiereglement voor senioren- en welzijnsverenigingen en sociale initiatieven in werking. De subsidie breidt uit met een extra motiveringssubsidie voor verenigingen die met bepaalde doelgroepen werken, samenwerken met andere verenigingen, werken met de Uitpas of vernieuwende initiatieven organiseren. Het reglement werd ook uitgebreid met een subsidie voor sociale buurtinitiatieven.

Extra motiveringssubsidie

Het bestaande subsidiereglement voor senioren- en welzijnsverenigingen ondersteunde in hoofdzaak de basiswerking van de verenigingen en dekte vooral de administratieve kosten van de werking van een vereniging. Via het invoeren van een bijkomende motiveringssubsidie wil de stad nu de verenigingen extra belonen: verenigingen die met bepaalde doelgroepen werken, samenwerken met andere verenigingen, werken met de Uitpas of vernieuwende initiatieven organiseren, kunnen nu een extra subsidie ontvangen.

Sociale initiatieven

Er werd ook een subsidie voor sociale initiatieven toegevoegd. Burgers die minstens 2-maandelijks buurtgerichte initiatieven of activiteiten organiseren die verschillende doelgroepen samenbrengen, kunnen een subsidie aanvragen voor een sociaal initiatief.

Veerle Cosyns, schepen bevoegd voor sociale zaken: “Onze verenigingen verrichten onmisbaar werk binnen de stad en zijn deelgemeenten. Via allerlei activiteiten brengen ze mensen samen en stimuleren op die manier het welzijn van onze burgers. Ik heb ervoor geijverd en vind het een logische keuze dat we hiervoor binnen het stadsbudget meer geld vrijmaken. Naast deze optimalisering van het subsidiereglement voor de verenigingen, kunnen we via dit reglement voor het eerst ook buurtinitiatieven subsidiëren die de buurtbewoners verbinden en het samenleven in hun buurt verbeteren.”

Praktische informatie

Er wordt gewerkt met een puntensysteem en een verdeelsleutel. Seniorenverenigingen en welzijnsverenigingen of burgers met zin voor initiatief kunnen via de website van het Sociaal Huis kijken of ze in aanmerking komen en hun aanvraag indienen. Je kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere reglementen van de stad.