Digitale borden bewijzen hun nut in Horebeke

Sedert een paar jaar heeft Horebeke geïnvesteerd in  digitale snelheidsborden op gemeentewegen en ook in de omgeving van de school

In bijlage de resultaten van  verleden jaar

De cijfers spreken voor zich….

 

Schepen Hendrik Blommaert: ” Het valt op dat op de gemeentewegen en omgeving van de school de gemiddelde snelheid bijna het vooropgestelde doel bereiken .

Maar we zijn er nog niet……

Een tweede stap moet zijn  de herinrichting van de rijweg !

Dit kan pas uitgevoerd worden bij de geplande riolerings- wegeniswerken in de Dorpsstraat en de Broekestraat.  Momenteel is een studiebureau druk bezig met de uitwerking hiervan

 

Besluit : de investering in digitale snelheidsborden , sensibiliseert  en zet de mensen aan tot een aangepast rijgedrag  …….

Maar er zijn natuurlijk altijd snelheid cowboy’s ……

Hiervoor is maar een middel om deze chauffeurs tot rede te brengen en dat is gerichte snelheidscontroles door de politiezone. ”