Het Sint-Catharinacollege investeert volop in zijn houtafdeling

Geraardsbergen. Het  Sint-Catharinacollege kocht recent nieuwe machines aan voor zijn houtafdeling: een freesmachine, een kantenlijmmachine, een vlakschaafmachine, een langgatboormachine en een vandikteschaafmachine. Bijna het volledige machinepark werd dus vernieuwd.

‘Deze investering gebeurde naar aanleiding van de invoering van nieuwe eindtermen in de 3de graad en van de modernisering van het secundair onderwijs. Die modernisering creëerde nieuwe mogelijkheden. Het Sint-Catharinacollege koos volop voor de omvorming van de richting “algemene houtbewerking” naar de richting “Binnenschrijnwerk en interieur. Dit heeft tot gevolg dat er heel wat nieuwe moderne conventionele en computergestuurde machines nodig zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken’, laat Directeur Filip Santens weten.

Met deze investering wil het Sint-Catharinacollege inspelen op de vraag van de sector. Tevens werkt het Sint-Catharinacollege mee aan de invulling van de knelpuntberoepen en aan de voorbereiding van de leerlingen op de arbeidsmarkt.

Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont kreeg een rondleiding in de vernieuwde houtafdeling en kon kennismaken met de leerlingen en leerkrachten.