N-VA Ninove vraagt verbod op motorcross in Diepe Straten, Open Vld Ninove weerlegt de kritiek

Het stadsbestuur van Ninove heeft vorige maand toelating gegeven voor de organisatie van een motorcross in Outer in het weekend van 25 en 26 maart.

N-VA-bestuurslid Johan Soetaert “De Diepe Straten zijn opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed en totaal ongeschikt voor de organisatie van dergelijke evenement. Dit prachtig stukje natuur met zijn waardevolle holle wegen is ideaal voor wandelaars en fietsers maar niet voor een motorcross”.

Johan Soetaert stelt zich net als de politie en de brandweer ernstige vragen bij de veiligheid en de toegankelijkheid van het terrein. Er worden honderden deelnemers en bezoekers verwacht gedurende het weekend en deze moeten zich net als de hulpdiensten allemaal langs smalle en onverharde veldwegen naar het crossterrein begeven. Het stadsbestuur heeft onvoldoende rekening gehouden met de terechte opmerkingen van de bevoegde diensten en toch een vergunning voor het evenement toegekend.

N-VA-voorzitter Steven Vanden Berghe “In de Diepe Straten hebben veel akkervogels zoals de patrijs en de leeuwerik hun habitat. Het officiële broedseizoen is ondertussen begonnen en 2 dagen van hels lawaai en ook de opbouw- en afbraakwerken zullen een heel negatieve invloed hebben op de vogelpopulatie. In het dossier is ook geen natuurtoets terug te vinden om dergelijke impact te kunnen analyseren.”

Johan Soetaert en Steven Vanden Berghe vragen dat het stadsbestuur alsnog rekening zou houden met de veiligheidsproblemen en het broedseizoen van de vogels en de vergunning alsnog zou intrekken.

Antwoord Tania De Jonge

“Het schepencollege heeft inderdaad de toestemming gegeven. Er werd een melding gedaan die voldeed aan de voorwaarden waarvan we akte namen. Het evenement werd getoetst aan de VLAREMNORMEN en het voldoet aan de afstandsregels, het terrein is gelegen in landbouwgebied en het valt buiten de schoontijd opgelegd door de afdeling natuur en bos. Het klopt dat er bezorgdheden zijn vanuit de brandweer over de bereikbaarheid bij slecht weer en de dienst mobiliteit en politie gaven om die reden ongunstig advies. De vergunning werd dan ook met voorwaarden afgeleverd, voorwaarde is zorgen voor toegankelijkheid voor politie en hulpdiensten. Het is een professionele organisatie en de organisatoren deden al investeringen om die toegankelijkheid mogelijk te maken. Zij beschikken over een veiligheidsboek en hebben ook alle gevraagde attesten. We doen maandag nog eens een inspectie op het terrein. Waar moet men nog een cross organiseren, nergens. Er zijn tal van crossers in onze streek die elke week de verplaatsing maken naar de andere kant van het land of Nederland om hun lievelingssport te beoefenen. Dit is een éénmalig evenement en uiteraard zal dit grondig worden geëvalueerd.” aldus Tania De Jonge