Open Vld Zwalm trapt kiescampagne af met grootschalige bevraging en huisbezoeken

In april en mei trekken de mandatarissen van Open Vld Zwalm van deur tot deur om iedere
Zwalmenaar de kans te geven om zijn/haar visie te geven over de toekomst van de
gemeente. Parallel met deze huisbezoeken lanceert Open Vld een grootschalige bevraging
onder de Zwalmse inwoners.

Voorzitter Matthijs Verschraegen: “Sedert 2019 zetelt Open Vld, met negen zetels veruit de grootste partij van Zwalm, in de
oppositie. Rancuneus zijn we echter niet. We bouwen door middel van een constructieve oppositievoering mee aan een duurzaam beleid, ten gunste van iedere Zwalmenaar. Het
waren, zoals we tot vervelens toe van de meerderheid hoorden, inderdaad geen makkelijke jaren voor Zwalm. Maar net dan verdient Zwalm en meer dan ooit, een eensgezind en
slagkrachtig bestuur. Vandaag heerst er echter stilstand in onze mooie gemeente. Met een investeringsgraad van slechts 76,50 euro per inwoner (cijfers uit 2021, tegenover een
gemiddelde van 258,31 euro in de vorige legislatuur) geven ook de cijfers ons gelijk. En cijfers liegen niet.
Gedurende de weekends van 22 en 29 april en 6, 13, 20 en 27 mei 2023 gaan het bestuur en de mandatarissen van Open Vld Zwalm met een uitgebreide enquête van deur tot deur in de
verschillende Zwalmse dorpen. Dat is meteen het startschot van onze inhoudelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Open Vld Zwalm heeft niet de
pretentie om alles wat leeft en elke verzuchting van iedere Zwalmenaar te kennen. Wel willen we de Zwalmse inwoners nu al de kans bieden om met ons mee te denken en het lokale beleid
mee vorm te geven. De analyse van de resultaten van deze grootschalige rondvraag zullen ons helpen om de reële noden van de Zwalmenaar in kaart te brengen, waarna wij ons
verkiezingsprogramma hierop kunnen afstemmen. De enquête kan bezorgd worden aan de bestuursleden, aan de mandatarissen of gedeponeerd
worden in één van onze blauwe bussen (te vinden op de enquêtes). Ook kan de enquête digitaal worden ingevuld via www.openvldzwalm.be