Philippe Venstock (directeur Basisschool De Rijdtmeersen) met pensioen

Vandaag is het de laatste werkdag van Philippe Venstock van basisschool De Rijdtmeersen (gemeenschapsschool BSGO)  in Nederbrakel. Philippe werd na een geschonken ontbijt bij hem thuis op school ontvangen op de rode loper met toeters en bellen.

Hij was 13 jaar directeur in deze Brakelse school. Er werden liedjes gezongen en geschenken overhandigd aan een ontroerde directeur die iedereen bedankte voor hun inzet.  Gedurende de ganse dag zullen er nog talrijke verrassingen volgen!