Zesdes Sint-Catharinacollege schenken winst aan goede doelen

Geraardsbergen. De zesdejaars van het Sint-Catharinacollege hebben dit schooljaar een aantal activiteiten georganiseerd in het kader van duurzaam ondernemen. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat ze ook oog hebben voor hun maatschappelijke rol in en buiten de school’, aldus Stefanie Van der Beken, communicatieverantwoordelijke voor het Sint-Catharinacollege.

‘Het eerste semester hebben ze een heel succesvol tweedaags filmfestival georganiseerd en het tweede semester stond de laatstejaarsfuif ingepland. Een kernteam van leerlingen heeft een heel schooljaar keihard gewerkt om een bedrag van 13 000 euro winst te realiseren. Een deel van de winst hebben ze gebruikt om het welzijn van alle laatstejaarsleerlingen te bevorderen. Hiervoor organiseerden ze een gratis 100-dagenbarbecue. Het resterende deel van de winst is geschonken aan goede doelen’, gaat Stefanie Van der Beken verder.

3500 euro werd gebruikt om de kosten van de steeds hoger oplopende rekeningen van de laatstejaars te betalen en 800 euro werd gestort in de sociale kas van het college. Dit geld wordt gebruikt om de schoolkosten van leerlingen draaglijker te maken. ‘Maar niet alleen het welzijn op onze school staat centraal in onze visie van duurzaam ondernemen. In Geraardsbergen zijn talloze vzw’s die bekommerd zijn om het welbevinden van de noden in onze eigen streek. Dit schooljaar steunden we Home Magnolia, een begeleidingstehuis voor jongeren in Geraardsbergen en ook aan hen konden de leerlingen tijdens hun promotie een cheque van 3500 euro overhandigen’, Stefanie Van der Beken.