Trammelant in de Cultuurraad: tweedracht of storm in een glas water?

Geraardsbergen. Sinds enkele maanden bereiken ons berichten van binnen de Raad van Bestuur van de Cultuurraad dat er onenigheid is. Intussen hebben vijf bestuursleden hun ontslag ingediend. Volgens Raymond Wauters – waarnemend voorzitter – zijn de bestuursleden om privéredenen vertrokken, maar volgens anderen zit er een serieus haar in de boter.

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad met waarnemend voorzitter Raymond Wauters.

De Cultuurraad staat aan de vooravond van een jubileumjaar. Volgend jaar bestaat de Cultuurraad vijftig jaar. Om deze heugelijke verjaardag te vieren is er een heus jaarprogramma in elkaar gebokst met grote en kleinere activiteiten. Maar net op het moment dat de Cultuurraad in een feeststemming zou moeten zijn, bereikt ons het bericht dat er onenigheid en verdeeldheid binnen de Raad van Bestuur zou zijn.

Drie leden van de Raad namen reeds ontslag, waaronder Corina Heylebosch (voorzitter), Daan Franceus (secretaris) en de legendarische Jonny Lampens, die van bij het begin in de Cultuurraad zit. Intussen zijn er nog twee raadsleden vertrokken. Officieel wordt meegedeeld dat het om privéredenen gaat, maar van bronnen binnen de Raad van Bestuur zelf hebben we kunnen vernemen dat er meer aan de hand is. Zo heerst er onvrede over het gebrek aan transparantie. Er is een coronafonds van €50.000 dat gebruikt wordt voor de organisatie en de invulling van het cultuurjaar van volgend jaar en de ondersteuning van de werking van de aangesloten verenigingen.

Een ontslag van een bestuurslid werd ingegeven door een gebrek aan transparantie in de budgetten van de cultuurbesteding en de onduidelijkheden die in de werking en de communicatie sluipen. Intussen is de Raad van Bestuur niet meer voltallig. Er zijn nog maar 6 in plaats van de vereiste 8 leden.

‘Niet meer met elkaar kunnen klappen’
De legendarische Jonny Lampens zit al vijftig jaar in de cultuurraad en heeft onlangs zijn ontslag ingediend. ‘Het gaat om een samenloop van omstandigheden die me er toe noopten om te stoppen’, verklaart hij. Volgens Jonny Lampens gaat het om ‘wrijvingen in het bestuur’ en ‘kunnen een aantal bestuursleden niet met elkaar klappen’. Volgens Lampens was er niet zozeer ruzie, maar ‘wanneer mensen naar aanleiding van vijftig jaar Cultuurraad niet meer met elkaar kunnen praten, dan doe ik niet meer mee.’ Lampens wil niet op de details ingaan, maar het zou zeker niet gaan om een tekort aan transparantie wat betreft de besteding van de coronamiddelen.

Tijdens een bezoek aan een vergadering van de Raad van Bestuur werd door waarnemend voorzitter Raymond Wauters toelichting verschaft. Hij benadrukte dat er binnen de Raad van Bestuur geen onenigheid is. ‘Dat een individueel lid er een andere mening op nahoudt, lijkt me logisch, maar verder dan dat gaat het niet.’ Volgens Raymond Wauters gaat het eerder ‘over een andere kijk op wat een cultuurraad moet doen.’ Vervolgens haalt waarnemend voorzitter Wauters een aantal documenten boven waaruit blijkt dat de besteding van de middelen heel transparant verloopt. De helft van het budget gaat naar de viering van vijftig jaar Cultuurraad, terwijl de andere helft wordt besteed aan vorming voor de aangesloten verenigingen ter ondersteuning van hun werking.

In de maand september gaan we dieper in op vijftig jaar Cultuurraad.

Julien Borremans