Rv - vechtpartij aan de schoolpoot

Jongeren gaan na schooltijd met elkaar op de vuist aan Atheneum

De feiten speelden zich donderdagavond af vlak na schooltijd aan het Atheneum Ninove. Een meisje kreeg er rake klappen na school, maar wat er zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. De feiten werden gefilmd en de beelden staan intussen ook op sociale media. De politie is op de hoogte. “Wij wensen te benadrukken dat ook makers en verspreiders van beelden zich schuldig maken aan strafbare feiten en roepen op om de telefoons te gebruiken om de hulpdiensten te verwittigen in plaats van het maken en verspreiden van de gewelddadige beelden”.

Verder zet de politie van Ninove in op extra patrouilles in de schoolomgeving bij aanvang en einde van de school.

Burgemeester Tanja De Jonge liet weten de schooldirectie te contacteren en overweegt een plaatsverbod.  Geweld is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd, heel wat ouders van schoolgaande kinderen maken zich terecht ongerust vandaar de intentie om ook samen met de school in dialoog te gaan om maatregelen af te spreken.