Burgerboerderij Pomona puur aerde

We beginnen samen een boerenbedrijf !

Ontwerp en bouw mee aan burgerboerderij Pomona Puur Aerde!

Hoe kan dat nu, een boerenbedrijf opstarten?

Dat vroeg ik aan  Stéphanie De Caluwe, één van de bezielers van het project.

Stéphanie De Caluwé

Vanuit mijn achtergrond als boerin bij Pomona Puur Natuur kan ik niet wachten om in de heuvels van deze prachtige streek een bijdrage te leveren aan de opstart van een gemeenschapsgedragen herstellend landbouwbedrijf. Benieuwd hoe burger, boer en landschap aan de slag gaan, samen met de handen in de Aerde.

Pomona wil lokale gebruikers bewustmaken en, via een herstellend landbouwsysteem, voorzien van een ruim aanbod van ecologisch geproduceerde kwalitatieve voeding, met als doel zoveel mogelijk van de eigen behoeften te dekken. Pomona ijvert voor een ecologisch, economisch en sociaal herstellende voedingsproductie. We geloven dat dit enkel kan wanneer boeren en burgers intensief samenwerken: samen participeren in het kapitaal van de boerderij, samen beslissen over de koers van het bedrijf en een gemeenschap vormen.

Samen zorgen we voor eigen eerlijke, ecologische, seizoensgebonden en lokale voeding voor vandaag, morgen én overmorgen!

EERLIJK = voor de boer, de coöperant, de grond
ECOLOGISCH = boslandbouw, met respect voor mens, dier en natuur
SEIZOENSGEBONDEN = eten wat er op dat ogenblik op onze akkers oogstklaar is
LOKAAL = Vlaamse Ardennen
VAN BOER TOT BORD = rechtstreeks van de akker naar de afhaalpunten

Het concept van Pomona werkt via herstellende landbouw aan een gesloten systeem in een gemeenschapsgedragen bedrijf. Deze aanpak steunt op drie onderling verbonden  pijlers.

Deze pijlers kan je terugvinden op de site van pomona, www.pomonapuuraerde.be.

Ze geeft me meer uitleg over Pomona en meer bepaald over de sessie op woensdag 11 oktober 2023 waar grondig zal worden besproken wat de bedoeling is.

“Iedereen is mede-eigenaar én heeft daarmee ook stemrecht. Samen bepalen we hoe de boerderij gaat functioneren. Dat doen we door een coöperatie op te richten. Dat betekent dus dat jij mee bepaalt hoe we de zaken gaan organiseren, welke gewassen we gaan telen, hoe hoog de contributie wordt, welke investeringen we doen, enzovoorts. Onze structuur voorkomt dat je als individueel lid aansprakelijk gesteld kan worden voor schade of verlies die veroorzaakt wordt door de boerderij”.

Samen met een boer ondernemer worden in je eigen boerderij? Elke week lekkere en gezonde groenten, fruit, eieren, brood en – voor wie wil – ook vlees? En dat allemaal aan een eerlijke prijs, groeiend in een herstellend landschap!

Ooit van Pomona gehoord? In dit coöperatief boslandbouwbedrijf werken boeren en burgers samen voor eigen lokale, gezonde en duurzame voeding. In de streek van Gavere, Zwalm en Zottegem zijn enkele burgers hard aan het werk gegaan om de coöperatieve ‘Pomona Puur Aerde’ op te richten.

Intussen is er een locatie voor de boerderij in perspectief en willen we dit alles samen vieren met niemand minder dan permacultuur pionier en voedselbos ontwerper… Bert D’hondt.

Samen kijken we naar het landschap, hoe de verschillende teelten en dieren hun plaats krijgen op de boerderij, welke oppervlaktes en meerjarige soortenkeuzes er nodig zijn om tot een gesloten cirkel te komen.

We leren op deze sessie de toekomstige boerderij ontwerpen, gaan dieper in op waar een Pomona boerderij voor staat en zoeken aansluitende burgers die mee ‘Puur Aerde’ verder willen bouwen.

Je bent meer dan welkom op woensdag 11 oktober, van 19u30 tot 22u, in het educatief centrum Beisloven, te Beislovenstraat 30, Zottegem.

Inschrijven kan via info@pomonapuuraerde.be