N-VA Ninove tevreden dat kosten aanpassing software parkeerautomaten worden afgewenteld op OPC

Sinds 1 juli zijn de nieuwe parkeerautomaten operationeel. Volgens N-VA Ninove waren deze parkeerautomaten niet in overeenstemming met de taalwetgeving.

Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove, heeft tegen deze flagrante inbreuk op de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken een klacht ingediend bij zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur als bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Ondertussen hebben zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur als de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de klacht gegrond verklaard.

De software werd ondertussen aangepast, maar uit de notulen van het schepencollege en het antwoord op een schriftelijke vraag van Karolien De Roose, gemeenteraadslid N-VA Ninove, blijkt dat “de extra kostprijs voor deze aanpassing van € 1.950,00 excl. btw, zal worden doorgerekend aan het stadsbestuur”.

Aangezien schepen Triest het tegenovergestelde had verklaard in de lokale pers heeft Karolien De Roose dit aangekaart op de jongste gemeenteraad. Karolien De Roose: “Ik vind het echt ongehoord dat OPC, die toch op de hoogte zou moeten zijn van de taalwetgeving, deze kost nu doorschuift naar de stad. Het is een schande dat de fout hieromtrent door de schepen in de schoenen wordt geschoven van zijn ambtenaren terwijl enkel de schepen hiervoor de politieke verantwoordelijkheid draagt”.

Tijdens de gemeenteraad kwam burgemeester De Jonghe terug op de vorige verklaringen vanuit het stadsbestuur en zou het stadsbestuur OPC nu toch verantwoordelijk stellen voor de fout. Steven Vanden Berghe: “Als N-VA Ninove zijn we tevreden dat de burgemeester dit dossier naar zich heeft getrokken op de gemeenteraad en we rekenen erop dat alles in het werk zal worden gesteld om de kosten ten laste van OPC te leggen.”

Karolien De Roose gaf op de gemeenteraad nog mee dat de software van OPC op meerdere parkeerautomaten nog steeds niet is aangepast en schermen in het Engels worden getoond. “Gelet op de grove fouten van OPC in dit dossier stel ik voor dat aan OPC een kredietnota wordt gevraagd en nog eens een volledige controle van het systeem wordt gedaan”.