Woonzorgcentrum De Populier niet in orde met de brandveiligheid

Geraardsbergen. Uit een controle van de brandweer is gebleken dat Woonzorgcentrum De Populier niet in orde is met de brandveiligheid. De voorziening verliest haar A-attest en heeft nog zeven maanden de tijd tot het indienen van een stappenplan om de tekortkomingen en de opmerkingen aan te pakken. ‘De huidige problemen mogen dan al niet bedreigend zijn voor de bewoners en het personeel, er werden wel ruim dertig tekortkomingen vastgesteld, waarvan enkele dringende actie vereisen’, laat Stéphan Bourlau weten. Schepen Larmuseau onderneemt de nodige actie.

Het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf en het dagverzorgingscentrum De Populier heeft na een controle van de preventiedienst van de brandweer ter verlenging van het bestaande A-attest een B-attest gekregen. Dit attest heeft een geldigheidsduur van één jaar. Het centrum heeft nu nog uiterlijk zeven maanden tijd tot het indienen van een stappenplan om de tekortkomingen en opmerkingen van de brandweer aan te pakken.

Voor raadslid Emma Van der Maelen (Vooruit) van het Alternatief was het toch even schrikken omdat het gebouw van De Populier vrij recent is. ‘Het is toch wel eigenaardig dat we voor een heel recent gebouw nu al afwijkingen op de veiligheidsnormen moeten aanvragen. Deze plannen werden toch met de brandweer besproken.’

Dertig tekortkomingen
‘Het gebouw worstelt zowat met 30 tekortkomingen aangaande de regelgeving. Zo mag de lengte van doodlopende evacuatiewegen niet meer dan 15 meter bedragen. De zithoeken mogen niet groter zijn dan 130 m². De evacuatieplannetjes moeten geactualiseerd worden. Er mogen zich geen open zithoeken bevinden op de vluchtwegen. Het veiligheidsregister ligt niet ter beschikking…’, laat Stéphan Bourlau (Alternatief) weten. ‘Ook voor de keuring van de elektrische installatie, de bruikbaarheid van de brandwerende deuren, de vluchtwegen, de toegankelijkheid van de blusmiddelen en de handbrandmelders is onmiddellijke actie vereist. Daarnaast zijn er nog enkele werkpunten die onmiddellijk moeten worden aangepakt.’

Tijdens de zitting van dinsdag 24 oktober vroeg de OCMW-raad voor een aantal van deze opmerkingen een afwijking op de veiligheidsnormen bij de erkenningsdiensten aan. Deze afwijking zou gaan over het toelaten van open zithoeken, van vluchtwegen en doodlopende evacuatiewegen met een lengte van meer dan de toegestane limiet van 15 meter.

Volgens schepen David Larmuseau is het toekennen van een B-attest aan een recent woonzorgcentrum zoals de Populier niet zo uitzonderlijk. ‘Er is een nieuwe regelgeving. Het gebouw is gebouwd conform de toen geldende normen. De huidige problemen met de brandveiligheid zijn niet bedreigend voor het personeel en de bewoners. Ze staan wel haaks op de huidige wetgeving. Net daarom ligt het voor de hand dat we een afwijking vragen. Moest die bedreiging er wel zijn, dan zouden we die afwijking niet aanvragen. Ook Denderoord zal aan een inspectie worden onderworpen.’ Volgens de Schepen Larmuseau staat het nu al vast dat wat betreft de brandveiligheid Denderoord ook een B-attest zal krijgen.

Julien Borremans