Opening nieuw revalidatiecentrum Lemberge en nieuwe naam: Revales

Zorgband Leie en Schelde.

Vandaag is revalidatieziekenhuis Lemberge het enige categorale ziekenhuis in Oost-Vlaanderen. Het moet in de toekomst hét expertisecentrum inzake revalidatie worden in de regio met ook aandacht voor nazorg (waar tot nu toe minder aandacht aan wordt gegeven na ontslag uit revalidatiecentra).

Voorzitter Egbert Lachaert en burgemeester Filip Thientont mochten de nieuwe naam onthullen.

Vandaag wordt het Revalidatieziekenhuis Lemberge officieel omgedoopt tot Revales. Met deze nieuwe naam gaat ook een uitbreiding van het revalidatieaanbod gepaard. In een gloednieuwe vleugel wordt voortaan ook ambulante revalidatie aangeboden voor patiënten die niet in het ziekenhuis verblijven.

Revales bestaat vandaag uit twee afdelingen met in totaal 63 bedden en biedt in nauwe samenwerking met AZ Maria Middelares betaalbare, veilige, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg op maat. Het ziekenhuis AZ Maria Middelares en Revales vinden mekaar in hun drijfveer om continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen borgen en verbeteren bij patiënten met een revalidatienood. Door de jarenlange samenwerking met ons revalidatieziekenhuis heeft AZ Maria Middelares ervoor gekozen om een deel van zijn ambulante revalidatie over te dragen. Vanaf oktober zullen de ambulante neurologische patiënten van het AZ Maria Middelares bij Revales terecht kunnen, waar de hoogstaande revalidatiezorg die ze nu gewoon zijn, wordt verder gezet. Dit gebeurt onder leiding van de revalidatieartsen en een deel van de vertrouwde neurotherapeuten van het AZ Maria Middelares.

Algemeen Directeur Githa Praet: Revalideren gebeurt bij Revales in de beste omstandigheden, met 2 uur revalidatietherapie per dag. In een groene omgeving, vlot bereikbaar rond Gent. En het is dankzij deze troeven dat ziekenhuizen patiënten naar ons doorverwijzen. Ons interdisciplinair team staat de patiënten dagelijks bij. Het uiteindelijke doel is om mensen na een letsel naar maximale zelfredzaamheid en levenskwaliteit te begeleiden, om finaal een terugkeer naar het thuismilieu mogelijk te maken.

Met de afdeling voor ambulante revalidatie, willen we patiënten na een ziekenhuisverblijf nog de kans geven om op een doorgedreven manier verder te kunnen revalideren.”

 

Voorzitter Egbert Lachaert: “In de toekomst zullen we ook ruimte vrijmaken voor andere doelgroepen. We stellen ons bovendien ook open voor andere ziekenhuizen. Er ligt momenteel een groeiscenario over 4 jaar op tafel. Deze stappen tonen onze ambitie om de revalidatiereferentie in Oost-Vlaanderen te worden. Bij Zorgband Leie en Schelde beschikken we over heel wat expertise die we maximaal willen inzetten om onze doelstelling waar te maken: zoveel mogelijk mensen helpen om ten volle te leven.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Het is een eer om hier deze nieuwe vleugel voor ambulante revalidatie officieel te mogen openen. Als  revalidatieziekenhuis Lemberge leveren het bestuur en de personeelsleden al vele jaren bijzonder knap werk.  En dat voor een zeer kwetsbare doelgroep: oudere personen met een geriatrisch patiëntenprofiel.  Daarbij streeft dit revalidatieziekenhuis er voortdurend naar om de zelfredzaamheid van de patiënten te maximaliseren en hun levenskwaliteit te optimaliseren. De finale doelstelling blijft daarbij om mensen zo vlot mogelijk te herintegreren in hun oorspronkelijke thuisomgeving. Het veranderende zorglandschap betekent dat ook het revalidatielandschap moet schakelen om aan de zorgbehoeften te beantwoorden.”