Plantseizoen van de Bosgroepen start in Zwalm

Gemeente Zwalm biedt plaats voor de eerste van 450.000 te planten bomen.

De Bosgroepen planten deze winter 450.000 bomen in Vlaanderen. Meer bomen, dat betekent meer zuurstof, meer koelte, meer insecten en vogels… kortom: meer leefkwaliteit. We zijn blij dat we daar met de Oost-Vlaamse Bosgroep een stevige bijdrage aan leveren. In onze provincie zullen we 126.000 bomen planten, goed voor 115 hectare bos vertelt Daan Temmerman (Bosgroepen Oost-Vlaanderen)

Jeugd massaal van de partij

Daan: “En we doen dat niet alleen, want heel wat aanplantingen in onze provincie verlopen in samenwerking met buurtbewoners, jeugdbewegingen of scholen. De meeste aanplantingen gebeuren op particuliere gronden, maar we werken ook samen met lokale besturen voor de aanleg van geboorte of speelbossen. Ook bedrijven die willen investeren in bosaanleg, kunnen op onze ondersteuning rekenen.

Bosgroep Oost-Vlaanderen zal deze winter de betrokken boseigenaars ondersteunen bij de aanplant van meer dan 126.000 bomen en struiken. Het gaat om 29,3 hectare nieuw bos, dus uitbreiding van het Oost-Vlaams bosareaal. Daarnaast wordt 2 hectare geplant in het kader van boscompensatie.

Ten slotte gebeurt een groot deel van de aanplantingen, maar liefst 84 hectare, in het kader van herbebossing. Denk maar aan het klimaatrobuust maken van bestaande bossen door het omvormen van naaldbos naar gemengd loofbos.”

1 2 3 start

De aftrap van het drukke plantseizoen vond plaats vandaag in Zwalm, in het hart van de Vlaamse Ardennen. Daan Temerman: “Nadien houdt onze bebossingstrein nog halt voor publieke plantacties in Sint.-Niklaas, Maarkedal, Stekene, Evergem, Erpe-Mere, Aalst, Merelbeke, Lievegem en Sint.-Denijs-Westrem.

De Bosgroep en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen om gemeentebesturen te ondersteunen bij hun bosuitbreidingsprojecten. Particuliere eigenaars die hulp nodig hebben bij de aanleg van een eigen bos of bij het duurzaam beheer van hun bos, kunnen uiteraard ook aankloppen bij de Bosgroep, die inmiddels ruim 2500 leden telt.

In Zwalm zorgt de gemeente voor 1 ha nieuw buurtbos en kan hiervoor rekenen op de steun van de Bosgroep en de Provincie.

Zwalmse jeugd en buurtbewoners planten bomen

Gemeente Zwalm creëert aan de Zuidlaan een nieuw buurtbos. “Hiervoor konden  we rekenen op de hulp van buurtbewoners en jonge enthousiastelingen van FOS De Feniks en Chiro Sint-Mattheüs Zwalm”, legt Francia Neirinck, de Zwalmse schepen voor milieu  uit. “De noeste werkers werden beloond met een lokaal hapje en drankje. Hier is vandaag een nieuwe plek gecreëerd waar jong en oud binnenkort kan komen wandelen en dit stukje natuur ten volle beleven.”

Ruwweg de helft van het terrein wordt nu beplant. “We planten een brede selectie van geschikte boomsoorten aan die veel vogels en insecten zoals solitaire bijen blij maken”, vertelt milieuambtenaar Rémi Petit. “Veel soorten aanplanten is ook vanwege de klimaatverandering een slimme keuze. Wanneer sommige soorten het de komende decennia moeilijker krijgen, blijft het bos

toch biodivers.” Na de plantactie wordt ook deze winter nog een boomgaard aangelegd tussen het jonge bos en de Zuidlaan.

Welke bomen treffen we hier aan?

Vooraan komt er een boomgaard met 16 hoogstamfruitbomen van oude rassen. Vervolgens zijn daar achter wintereiken, zomerlinden, beuk, gewone esdoorn en haagbeuk voorzien.

Vervolgens zien we de aanplanting van: zomereiken, grauwe abeel, zomerlinde, winterlinde, beuk, haagbeuk, gewone esdoorn en Spaanse aak.

Aan de bosranden ( noorderkant)  voorzag men: hazelaar, meidoorn, wilde kardinaalsmuts, Gelderse roos, Europese vogelkers, hulst enz….

Voor de zuiderzijde voorzag men: boswilg, Spaanse aak, grauwe wilg, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, spork, mispel, bosroos, zoete kers, wilde kardinaalsmuts, gele kornoelje, lijsterbes en wilde liguster.

In het bos komen op termijn wandelpaden van 6 meter breed wat het geheel zeer aantrekkelijk moet maken.  Er werd voor deze gelegenheid een ideeënbus geplaatst want het bos moet een mooie naam krijgen zegt schepen Francia Neirinck.

Vooraf aan de beplanting was er vandaag een persmoment, in aanwezigheid van o.m. gedeputeerde Riet Gillis van de Provincie Oost-Vlaanderen,  schepen Francia Neirinck en burgemeester Bruno Tuybens.