3 nieuwe N-VA-gemeenteraadsleden leggen eed af: “Nog een jaar keihard werken”

Dinsdag hebben drie nieuwe N-VA gemeenteraadsleden de eed afgelegd. Michiel Pletinckx, Joshua D’Hondt en Dirk Ruebens lossen zo Toon De Bock, Patricia Van Ruyskensvelde enTimothy Desmet af die eind oktober ontslag hebben genomen omdat ze Herzele verlaten.

Al jaren achter de schermen

“Ik ben trots dat we de fakkel mogen overnemen”, zegt Michiel Pletinckx die tot nieuwe fractievoorzitter werd aangesteld. “De verkiezingen van 2024 naderen snel, maar we gaan in de gemeenteraad nog een jaar keihard werken voor de Herzelenaars. We zijn nieuw in de gemeenteraad, maar werkten achter de schermen al jaren mee binnen N-VA Herzele. We zien dit dus helemaal zitten.”

Steeds meer uitdagingen

Kersvers raadslid Joshua D’Hondt bevestigt en wijst op een stijgend aantal uitdagingen voor Herzele: “Herzele is een gemeente met een alsmaar groeiend aantal inwoners en bijgevolg ook een alsmaar groeiend pakket aan uitdagingen voor de toekomst”, klinkt het. “Vanuit de oppositie is het onze taak om het beleid van de meerderheid nauwlettend te controleren en eigen ideeën te formuleren voor een beleid dat aan die uitdagingen het hoofd biedt en van Herzele een welvarende en leefbare gemeente maakt.”

Ongezien

Dirk Ruebens tot slot toont benoemt het vervangen van de voltallig fractie als ongezien, maar vraagt tegelijk begrip. “Dat een volledige gemeenteraadsfractie vervangen moet worden is ongezien, maar op zes jaar tijd kan er nu eenmaal veel veranderen in een mensenleven. We willen Toon, Timothy en Patricia hartelijk bedanken voor hun harde werk de voorbije jaren en zullen ons het komende jaar vastberaden inzetten voor de Herzelenaar.”