©De Lobelle Danny

AGB De Kluize zet verder in op duurzaamheid

Sinds afgelopen zomer tuft AGB zaalbeheerder Staf Desmet 100% elektrisch tussen de diverse gebouwen in beheer van het autonoom gemeentebedrijf.

“De aanschaf van een 100% elektrische wagen, ons ter beschikking gesteld door lokaal bestuur Oosterzele is eigenlijk niet meer dan een volgende logische stap in de duurzame koers die het bedrijf al enige tijd aanhoudt”, zo stelt voorzitter Pieterjan Keymeulen: “Het GC staat al sinds dag 1 door middel van een eigen zonnepaneelpark in voor een eigen elektriciteitsproductie, een groendak fungeert er al isolatielaag voor de polyvalente zaal en tegelijk als regenwater bufferbekken. De relighting van de sporthal, de geleidelijke verledding van de theaterzaal, de verledding van de burelen en onthaalruimte van het GC recent zijn andere voorbeelden van voorbije en nog lopende projecten.”

“Daarmee is het verhaal nog niet af”, zo vult Filip Vermeiren, voorzitter van het directiecomité, aan: “Een vrijwilliger bracht de afgelopen maanden de elektriciteits-, water- en gasfactuur van het GC in kaart, met de bedoeling na te gaan wat de impact is van een aantal acties en waar er nog mogelijke acties te ontwikkelen zijn. De resultaten van dat onderzoek worden in de weken kritisch onder de loep genomen en kunnen een duurzaam kompas betekenen richting toekomstige initiatieven.”