Kazernedossier zit in het slop: ‘Zelfs na anderhalf jaar zijn we nog niet met het planningsproces gestart.’

'Er is tot nu toe geen duidelijkheid over het verder verloop van het dossier.'

Geraardsbergen. Het kazerne dossier zit in het slop, zo blijkt uit een heftige discussie op de gemeenteraad van dinsdag 28 november. Volgens plaatsvervangend burgemeester Ann Panis is er geen duidelijkheid hoe het nu verder moet met het dossier. ‘Zelfs na anderhalf jaar start men nog niet met het planningsproces’, vult Fernand Van Trimpont aan. ‘Het wordt een project van lange adem.’ Emma Van der Maelen wijst erop dat de kazerne geen soelaas zal brengen wat betreft de werkgelegenheid.

Op 20 juli 2022 werd Geraardsbergen als locatie door de federale ministerraad weerhouden voor het Kwartier van de Toekomst. Sindsdien werden er vier plenaire vergaderingen georganiseerd tussen de verschillende partijen, waaronder Solva, het lokaal bestuur, defensie, met het oog op de effectieve realisatie van het dossier. ‘De ruimtelijke impact overstijgt duidelijk het lokale niveau’, aldus plaatsvervangend burgemeester Ann Panis. ‘Een gemeentelijk planningsinitiatief is niet aan de orde. De bal ligt in het kamp op hoger niveau. Er is tot nu toe nog geen duidelijkheid over het verder verloop van het dossier op federaal, gewestelijk of provinciaal niveau. Er zijn geen verdere stappen ondernomen en een alternatievenonderzoek is momenteel nog niet aan de orde.’

Intussen heeft het lokaal bestuur een brief geschreven naar defensie om op ‘het dringend karakter van dit dossier’ te wijzen. ‘Het sleept al te lang aan’, besluit Ann Panis. Ook eerste schepen Fernand van Trimpont wijst op de grote onduidelijkheid in het dossier: ‘Zelfs na anderhalf jaar zijn we nog niet met het planningsproces gestart. Het lokaal bestuur staat erop dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden gemaakt. Pas dan zal het duidelijk worden welke alternatieven er nog zullen zijn en wat de impact op milieu, mobiliteit… zal zijn. Er wordt veel gepraat, maar de juist objectieve communicatie ontbreekt. Het wordt een project van lange adem.’

Voor raadslid Hans De Gent is de locatie in Geraardsbergen niet goed. ‘Voor mij is Aalter om verschillende redenen een veel beter locatie’, beweert hij. Fernand Van Trimpont wijst erop dat de keuze voor onze streek ingegeven werd door de lage tewerkstelling. ‘Alsof de komst van de kazerne de werkgelegenheid zal opkrikken’, zuchtte Emma Van der Maelen. ‘Er is geen link tussen het aanbod aan specifieke profielen die het leger zoekt en de vele laaggeschoolden in de streek.’ Volgens Van der Maelen zijn er heel wat andere alternatieven om de werkgelegenheid in Geraardsbergen op te krikken en waar het lokaal bestuur maar beter werk kan van maken.

Julien Borremans