Ook OVOK-Zottegem neemt deel aan Wereldlichtjesdag

Ieder jaar is het op de tweede zondag van december Wereldlichtjesdag. Symbolisch als teken van verbondenheid worden er dan overal in de wereld om 19 uur lokale tijd vele kaarsjes aangestoken zodat er als het ware van tijdzone naar tijdzone een virtuele 24 uren durende golf van licht beweegt om op die manier wereldwijd alle overleden kinderen te herdenken ongeacht de leeftijd van het kind, de oorzaak van het overlijden of hoelang dit al geleden is. Dit betekenisvolle initiatief begon ruim 40 jaar geleden in de VS en werd in 1998 door toenmalig president Clinton erkend als officiële herdenkingsdag voor overleden kinderen. Ondertussen geraakte de jaarlijkse organisatie van Worldwide Candle Lighting al mondiaal in toenemende mate verspreid en is vooral de laatste jaren – ook in ons land – het aantal locaties waar dit gebeurt, aanzienlijk toegenomen.

Sinds 2017 vindt hiervoor ook in Zottegem een bijeenkomst plaats, in een organisatie van de plaatselijke afdeling van de praat- en zelfhulpgroep ‘Ouders van een overleden kind’, kortweg OVOK-Zottegem (en bij uitbreiding regio Zuid-Oost-Vlaanderen). Omdat geen gebruik kan gemaakt worden van het Kasteel van Egmont (restauratiewerken), gaat de afspraak voor Wereldlichtjesdag in Zottegem ditmaal door op zondag 10 december in het Educatief Centrum Beisloven (parkeren kan aan jeugdhuis De Muze en op de parking aan Kasteel van Egmont). Zowel lotgenoten als al wie zijn/haar hart wil tonen voor de gezinnen die een kind moeten missen, zijn er vanaf 18 uur welkom. Het eigenlijke herdenkingsmoment begint om 18u30, met het gezamenlijk aansteken van een persoonlijk kaarsje om 19 uur (de organisatie voorziet ook gratis kaarsjes). Dit serene gebeuren ter nagedachtenis aan overleden kinderen en tot steun aan hun ouders en familie wordt omkaderd met warme teksten en poëzie, gebracht door jong en oud, afgewisseld met gezangen door het Kinder- en Jeugdkoor Bevegem.

Na afloop is er nog gelegenheid om bij een drankje en een hapje even na te praten en/of tot ontmoeting met lotgenoten. Voor meer inlichtingen over andere OVOK-activiteiten (praatavonden, lotgenotencontact, een gesprek, …) kunnen ouders en familieleden die recent of lang(er) geleden een kind verloren, steeds terecht bij Martine Van Damme, verantwoordelijke OVOK-Zottegem, tel. 0496 48 68 10, Sandra Spitaels via 0477 78 21 29 of per e-mail naar zottegem@ovok.be.