Afgedankte elektrotoestellen gratis naar containerpark?

Geraardsbergen. ‘Kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plantaardige oliën en vetten, motorolie, autobanden, autobatterijen, batterijtjes en matrassen gratis in het containerpark worden aangeboden?’ vroeg raadslid Stéphan Bourlau tijdens de gemeenteraad van dinsdag 19 december. Stephan De Prez – schepen van Milieu en Duurzaamheid – gaf een overzicht van de mogelijkheden om dergelijke producten gratis af te leveren voor recyclage. Een communicatie naar de inwoners van de stad volgt.

Raadslid Stéphan Bourlau stelde op de gemeenteraad van dinsdag 19 december de vraag of het niet mogelijk is om afgedankte elektronische toestellen gratis naar het containerpark te brengen. ‘Recupel vzw zamelt gratis elektronische toestellen in. De organisatie werkt daarvoor samen met o.a. de gemeenten en kringwinkels. Het moet dan toch mogelijk zijn om afgedankte toestellen maar ook oude matrassen gratis naar het containerpark te gaan?’ vroeg raadslid Bourlau zich af. ‘Is de stad bewust van het feit dat de inwoners van deze stad niet moeten betalen voor afgedankte elektrotoestellen en oude matrassen?’

Gratis recycleren van toestellen
‘De verkoper van defecte elektronische toestellen heeft de verplichting om bij aankoop van een nieuw toestel de oude toestellen mee te nemen of te aanvaarden’, geeft Stephan De Prez – schepen van Milieu en Duurzaamheid – mee. Ook wanneer ze bij jou thuis een toestel afleveren, zijn ze verplicht om het oude toestel mee te nemen. Bij aankopen via het internet kunnen zich wel problemen stellen. Diegene die het pakje aflevert, kan moeilijk het afgedankte apparaat meenemen. Via de Kringwinkel kan je ook apparaten – defect of versleten – binnenbrengen.

ILVA heeft gekozen voor een Diftar-systeem. Elk gezin mag per jaar een hoeveelheid recycleerbaar afval via Ilva gratis aanbieden. ‘Deze aanbiedingen worden forfaitair benut bij het begin van het kalenderjaar.’ Deze vrijstelling is vooral bedoeld om het afval waarvoor de inwoners reeds een recyclagebijdrage hebben betaald, geen twee keer te laten betalen. Want als u een nieuw toestel koopt dan betaalt u sowieso een recupel-bijdrage. Dan is het uiteraard niet de bedoeling dat u bij het afleveren van het toestel opnieuw een bijdrage zou moeten betalen.’

125 kg gratis per gezin
Concreet gaat het om afgedankte elektrische en elektronische apparaten, maar ook om plantaardige oliën en vetten, motorolie, autobanden, autobatterijen, batterijtjes en matrassen die gratis aan het containerpark kunnen worden afgeleverd. Om dat op te vangen werd in 2005 gestart met forfaitaire hoeveelheid van 100 kg per gezin die gratis op het containerpark kunnen worden benut. In 2022 is dat opgetrokken naar 125 kg. Daarna wordt het voordeel als ‘genoten’ beschouwd.

Als je daarna afgedankte elektrotoestellen of matrassen binnenbrengt, dan moet je daarvoor betalen. De 125 kg – die ieder gezin krijgt – volstaan ruimschoots. In 2022 kwam men gemiddeld aan nog geen 12 kg afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plantaardige oliën en vetten, motorolie, autobanden, autobatterijen, batterijtjes en matrassen per gezin.

‘Een containerpark is niet ingericht voor een aparte ingang voor gratis en betalende, maar wel voor recycleerbare en niet-recycleerbare vracht.’ In het geval dat je met een gemengde vracht binnenrijdt, moet je afspreken met de parkwachter hoe je dit dan het best aanpakt. Schepen De Prez zal een initiatief nemen voor een communicatie over de verschillende recyclagepunten waar recycleerbare producten gratis kunnen worden ingeleverd, in kaart te brengen.

Julien Borremans