N-Va Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Geraardsbergen hebben hun nieuwjaarswensen klaar voor 2024

Bij het begin van dit nieuwe jaar 2024 slaan de afdelingen van N-VA Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen en Haaltert de handen in elkaar en trekken samen aan de alarmbel. Ze stellen vast dat de inwoners van de Denderstreek bezorgd zijn over de toekomst van hun geliefde heimat en vragen daarom in een nieuwjaarsbrief aan de Vlaamse en federale regering om werk te maken van een Denderplan dat focust op welvaart, veiligheid en Nederlands.

Het is een traditie om in ere te houden. Bij het begin van elk jaar komen families samen om naar de nieuwjaarsbrieven van de kinderen te luisteren. Aan het begin van 2024 lezen ook vier N-VA-afdelingen hun nieuwjaarswensen voor. Met drie wensen voor het nieuwe jaar willen ze bij de Vlaamse en federale regering het belang van versnelde investeringen in de Denderstreek onderstrepen.

“We zijn trots om ons inwoners te mogen noemen van deze mooie streek. Maar de laatste jaren zien we de lokale uitdagingen toenemen. Met onze nieuwjaarswensen willen we een antwoord bieden op de bezorgdheden en de regeringen oproepen om de Denderstreek de investeringen te bieden die het verdient”, zegt Ilse Roggeman, bestuurslid bij N-VA Geraardsbergen en voorzitter van het arrondissementeel bestuur Aalst-Oudenaarde.

Werk in eigen streek

Terwijl er in Vlaanderen gemiddeld per gemeente 73,7 jobs per 100 inwoners zijn, liggen de cijfers voor Denderleeuw (28,8), Ninove (53,3), Geraardsbergen (44,5) en Haaltert (33,3) beduidend lager. “Daarom is onze eerste nieuwjaarswens gericht aan de hogere overheden. We willen dat er meer werk komt in eigen streek en vragen om een Denderplan voor het versterken van de lokale economie”, zegt burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens. “Om meer jobs te kunnen genereren, vragen we bijvoorbeeld de Vlaamse minister van Mobiliteit om eindelijk prioriteit te geven aan verbeterde weg- en fietsinfrastructuur langs de N-wegen van de Denderstreek.”

Daarnaast vragen de N-VA-afdelingen om een grondige arbeidsmarkthervorming. “We wachten al jaren op een hervorming waarbij er een sterk activeringsbeleid wordt gevoerd, ook voor groepen die momenteel minder aan de slag zijn, zoals mensen van buitenlandse herkomst”, zegt Aldo Van der Auwera. “Lagere lasten op arbeid en een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd zijn hierbij prioritair.”

De terugkeer van het veiligheidsgevoel

Als tweede nieuwjaarswens schuiven de N-VA-afdelingen het versterken van het veiligheidsgevoel naar voor. “In Denderleeuw voelt 1 op de 4 inwoners zich vaak of altijd onveilig in onze gemeente. In Vlaanderen is dat gemiddeld 7%. Elders in de Denderstreek zie je dezelfde problematiek terugkeren”, zegt Joachim De Leenheer, ondervoorzitter van N-VA Denderleeuw. “Er moet een concreet veiligheidsplan voor de Denderstreek komen in samenwerking met de federale ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. De lokale politie wordt in onze streek onvoldoende gefinancierd. We moeten opnieuw de pakkans verhogen om het veiligheidsgevoel te laten terugkeren.”

Nederlands als bindmiddel van de gemeenschap

Tenslotte willen de verschillende afdelingen dat er werk wordt gemaakt van een betere kennis van het Nederlands voor nieuwkomers. “We zien dat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele werk gemaakt heeft van het verhogen van de taalkennisvereiste voor het huren van een sociale woning. We moeten deze drempels voor al onze sociale voorzieningen durven herzien”, zegt Jeroen Van Assche, bestuurslid van N-VA Ninove. “Als we daarnaast verwachten dat er Nederlands wordt gesproken, moeten we ook voldoende toegang kunnen bieden tot lessenpakketten. Zo moet het aantal cursussen Nederlands dat de overheid aanbiedt in onze regio omhoog.”