Zottegemse Orvalisten schenken quiz-opbrengst aan ‘Stappen naar een droom’

Nadat de opbrengst van de eerste en tweede editie respectievelijk ging naar Lichtpunt (verdeling van voedselpakketten voor kansarmen) en Bollé Bollé (steun aan ontwikkelingsprojecten in Tanzania), werd de derde (eigen) Orvalistenquiz door de Zottegemse quizploeg De Orvalisten ingericht ten voordele van het project ‘Stappen naar een droom’.

Naast het enthousiasme van de 38 teams die deelnamen, maakten mede de inzet van de vrijwillige medewerkers en de steun van gulle sponsors ook deze derde editie tot een succes en konden De Orvalisten onlangs naar de Pralifino-winkel in de Stationsstraat trekken waar zij een cheque ter waarde van 1.000 euro overhandigden aan Astrid Campens, bezielster van ‘Stappen naar een droom’ waarmee zij zo’n 130.000 euro wil inzamelen voor de aankoop van een staprobot die dan in het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent zou kunnen gebruikt worden om haar dochter Ella en andere patiëntjes die verlamd zijn aan de onderste ledematen ingevolge een ongeval of ziekte (tumor), de kans te geven om weer te leren stappen.

Intussen laten De Orvalisten ook al weten dat er in het najaar zeker een vierde editie van de Orvalistenquiz komt (precieze datum nog niet bepaald). De opbrengst hiervan zal eveneens naar een goed doel gaan.