Zottegem: geen voorrang meer nabij OCMW-site

De gemeenteraad heeft ingestemd met het afschaffen van de voorrang van rechts-regeling op het kruispunt van de Arthur Gevaertlaan en de Kleine Deinsbekestraat, die daar fungeert als ontsluitingsweg van de OCMW-parking en de openbare parking langs het spoorwegtalud. Het voorstel hiertoe kwam er tijdens het Veiligheidsoverleg van oktober 2023 waarin over de veiligheidssituatie op dat kruispunt gepraat werd. Daarbij kwam men tot het besluit dat het beter is – wegens de Kleine Deinsbekestraat zeer smal en onvoldoende zichtbaar vanop de Arthur Gevaertlaan – om het verkeer dat de Kleine Deinsbekestraat uitrijdt, niet langer voorrang te laten hebben maar de Kleine Deinsbekestraat ondergeschikt te maken ten aanzien van de Arthur Gevaertlaan. Ook werd vastgesteld dat automobilisten die richting Grotenbergestraat rijden, ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Deinsbekestraat naar links uitwijken (om de voorrang te ontwijken) wat een gevaar oplevert voor het kruisend verkeer in de Arthur Gevaertlaan.