Actie tijdens dinsdagmarkt Zottegem: “Minister kleedt de sociale woonmarkt volledig uit: trek uw plan maar op de privémarkt!”

Een groep van middenveldorganisaties en vakbonden laat weten dinsdag actie te zullen voeren tijdens de dinsdagmarkt in Zottegem. Ze gaan naar eigen zeggen in het verweer tegen het afbraakbeleid van de Vlaamse regering. De komende maanden staan negen acties gepland. De aftrap gebeurt op de Markt te Zottegem.

“We zorgen tijdens de actie voor een visuele voorstelling van het beleid. Getuigenissen die kleur geven aan de mensonwaardige regels die sedert 1 januari gelden. Het eisenpakket ten aanzien van de politiek verantwoordelijken en het actieprogramma”, zeggen Johan De Troyer (Volksraad) en Katrien Neyt (ABVV). “Het woonbeleid van de huidige Vlaamse Minister van Wonen en Financiën leidt immers tot een golf van verontwaardiging. De privatisering van de woonmarkt de afgelopen jaren heeft geleid tot woningschaarste voor een alsmaar breder wordende groep van mensen. De roep naar meer regie en ontwikkeling vanuit de overheid is groot. De investering in ruime kwalitatieve en betaalbare volkshuisvesting met woonzekerheid en sociale mix zou druk uitoefenen op de private woonmarkt en op die manier al een deel van de oplossing kunnen zijn. De Minister doet echter nét het omgekeerde.”

“De sociale woonmarkt is voor NVA een tijdelijke oplossing voor mensen met een laag inkomen die nu ook een bankonderzoek moeten ondergaan. In de toekomst gaat de voorkeur naar werkenden, waardoor wie niet kan werken, uit de boot valt. Daarnaast zijn veel sociale huurders getroffen door twee huurprijsverhogingen in vijf jaar, bovenop de indexering. Je mag niet ‘te groot’ wonen. Heb je teveel kamers dan moet je een onderbezettingsvergoeding betalen. Een koppel wordt geacht één slaapkamer te betrekken. Wil of kan je geen vergoeding betalen of wil je niet dat je contract wordt opgezegd, dan moét je verhuizen. De woonmaatschappij zal je dan een aanbod doen binnen een straal van 15 kilometer. Vroeger was dit binnen een straal van 5 kilometer. Van lokale binding, waar de minister zo’n fan van is, is geen sprake meer wanneer mensen verplicht worden om zo ver te verhuizen.”

“Als je alle regeltjes er goed op naleest, kan je enkel concluderen dat dit deel vormt van een niet consistent, mensonwaardig beleid waarbij het enige antwoord op de woningschaarste is: trek uw plan in de privé! In essentie wordt de woonzekerheid van sociale huurders op het spel gezet en zal de sociale huisvesting verworden tot armenwijken met meer kans op sociale problemen. Een sociale woning biedt de stabiliteit die kwetsbare gezinnen nodig hebben om hun leven op de rails te krijgen. Waar sociale huisvesting moet dienen om mensen vooruit te helpen, maken deze voorwaarden het hen nog moeilijker.”