Veronique Lenvain wordt lijsttrekker Vlaams Belang in Brakel

Veronique Lenvain zal bij de gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker naar de Brakelse kiezer trekken. “Onze partij moet bij deze verkiezingen groter worden dan ooit en dat is zeker mogelijk”, stelt Veronique Lenvain. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 haalde het Vlaams Belang 1 zetel. “Onze partij zit momenteel in de lift, dat merken we ook in Brakel.” Meer en meer mensen spreken ons aan, en zeggen dat het anders en beter moet en dat is uiteindelijk ook wat het Vlaams Belang wil.

“In 2019 haalden we met het Vlaams Belang voor de parlementsverkiezingen in Brakel maar liefst 22,5% van de stemmen, met andere woorden: 14% meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018”. Ook dit jaar is er ruimte voor groei, groei die we willen en kunnen realiseren.

Tijdens de huidige legislatuur heeft de meerderheid, bij gebrek aan ideeën, vele agendapunten overgenomen van het Vlaams Belang. Zoals onder meer: plant een boom, aanvraag nestkastjes, hondenlosloopweide, de boerenmarkt werd zondagsmarkt, mantelzorgpremie en ga zo maar door. Over het gevoerde beleid van de meerderheid ben ik heel kritisch. Er is sprake van een toename van criminaliteit, overlast, sluikstorten, een gebrek aan gehoor bij de bevolking,  de lijst van ontevredenheid is groot. Dat blijkt tevens uit de cijfers van de gemeentemonitor. 75 % heeft geen vertrouwen meer in het gemeentebestuur.

De beloftes van een nieuw gemeentehuis en podiumzaal liggen diep in de koelkast. Het Vlaams Belang kwam niet alleen met een eigen voorstel en ontwerp van een multifunctionele zaal, maar ook met de gele doos, de verlichting op de Ronsesestraat, het AED-toestel buiten de sporthal, nog voorbeelden genoeg die allemaal werden weggestemd.

Het Vlaams Belang is de enige garantie op een ander beleid in onze gemeente. Onze partij zal in de komende maanden werk maken van een uitgebreid verkiezingsprogramma waarbij thema’s zoals ‘veiligheid’, ‘het behoud van onze landelijke gemeente’, ‘welzijn van onze ouderen’ en ‘goed bestuur’ centraal zullen staan. Ook solidariteitsacties blijven, zoals in het verleden, een belangrijke topic voor ons. In tussentijd is het Vlaams Belang begonnen met het samenstellen van een vernieuwde kandidatenlijst. Nieuw is dat er op de lijst ook ruimte zal zijn voor onafhankelijke kandidaten die zich verzetten tegen het cordon sanitaire en net als onze partij een ander beleid willen. Het is hoog tijd voor een Ander en Beter beleid, besluit Veronique Lenvain!