Inhuldiging nieuw lokaal Verbroedering Civiele Bescherming Merelbeke

Meer dan 25 jaar was onze vereniging, de Verbroedering Civiele Bescherming Merelbeke, gehuisvest in de oude wasplaats van de vroegere brandweerkazerne gelegen op het binnenplein/parking van de site Hebbelynck, recht in het centrum van onze gemeente. Jammer genoeg had de tand des tijds meer en meer invloed op de staat van dit lokaal, anderzijds moeten we ook stellen dat het lokaal ook uit zijn voegen begon te barsten, uiteindelijk telt onze vereniging niet minder dan 83 leden.
Mede door de plannen van het lokaal bestuur Merelbeke om de site Hebbelynck een andere invulling te geven, waren we genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuw lokaal.

Het lokaal bestuur Merelbeke en het dagelijks bestuur van onze vereniging staken de koppen bij elkaar en vonden al snel een alternatief voor onze huisvesting. Zo kwamen we terecht boven de Gemeentehallen in de Kloosterstraat, tegenover de huidige brandweerkazerne van Brandweerzone Centrum – post Merelbeke. Het nieuwe lokaal is veel moderner en is vooral veel ruimer, ruim genoeg om comfortabel in aanwezigheid van al onze leden te kunnen vergaderen, opleidingen te organiseren, activiteiten bijwonen enz.. In dit nieuwe lokaal beschikken we nu ook over een mooi magazijn waarin we al ons materiaal kunnen opbergen.
   

Een plechtige inhuldiging, gekoppeld aan een algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsdrink vond plaats op zondag 28 jan 24 ll. In aanwezigheid van heel wat leden, en onder het toeziend oog van een ruime delegatie van het lokaal bestuur Merelbeke, vond de feestelijke inhuldiging plaats door schepen Rousseaux Pascal. Hiermee is onze vereniging klaar voor de toekomst en staan onze seingevers te popelen om het nieuwe werkjaar aan te vatten zijnde de doortocht van de Omloop Het Nieuwsblad door onze gemeente voor Elite heren & dames op zaterdag 24 feb 2024.
Wat volgend jaar zal brengen door de fusie tussen de gemeenten Merelbeke en Melle en de impact hierop op onze vereniging is momenteel nog afwachten maar we bereiden ons nu reeds voor op eventuele extra diensten en inzet van onze seingevers, mocht het lokaal bestuur ons hierom verzoeken.