Nog een nieuwe hoogspanningscabine in Godveerdegem

Het Zottegemse stadsbestuur heeft aan distributienetbeheerder Fluvius de gevraagde omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen en inrichten van een nieuwe hoogspanningscabine op het terrein/adres nr. 82 in de Rodestraat in Godveerdegem, ter vervanging van een bestaande cabine die helemaal zal gesloopt worden. De nieuwe distributiecabine is eveneens een geprefabriceerde betonnen constructie met een oppervlakte van 2,70 bij 3 meter, iets groter dan de bestaande. De kroonlijsthoogte was eerst 2,45 meter maar om het gebouw te beschermen tegen mogelijke wateroverlast (wegens het perceel gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. 05042 – 2de categorie), moet op advies van de dienst Integraal Waterbeleid van Oost-Vlaanderen het voorziene vloerpeil opgehoogd worden en zal de cabine bijgevolg 3,15 meter hoog worden. De cabine wordt op quasi dezelfde plaats ingeplant als de bestaande (iets meer naar achteren, rekening houdend met de rooilijn die in de Rodestraat van toepassing is sinds 09/02/1987). Onder de cabine wordt een technische ruimte voorzien (ca. 0,80 m diep). Het gebouw krijgt een olijfgroene kleur, met een plat dak in zwarte kleur.

Nog in Godveerdegem kreeg Fluvius eerder ook al groen licht om een verouderde hoogspanningscabine die vroeger aangebouwd werd tegen een aanpalende garage bij de woning Tweekerkenstraat nr. 165, eveneens om veiligheids- en technische redenen te slopen en te vervangen door een nieuwe distributiecabine met een beperktere oppervlakte (3,45 bij 2,70 meter in plaats van 5,50 bij 3,50 meter). In plaats van het rode baksteenmetselwerk waarin de oude cabine werd opgericht, is nu gekozen voor een afwerking in rustiekrode steenstrips, ook onder een plat dak. De nieuwe hoogspanningscabine, vrijwel op dezelfde plaats maar ook ietwat meer naar achteren, is nu vrijstaand en eromheen is een verharding in waterdoorlatende klinkers voorzien.