Robrecht Browaeys runt een bijlesbureau: ‘Met een team bieden we ondersteuning op maat aan.’

Geraardsbergen. Robrecht Browaeys (29) ligt aan de grondslag van ‘Studeerwijzer’, een onafhankelijk bijlesbureau dat begeleiding op maat aanbiedt. ‘Met een team van ervaren leerkrachten staan we klaar om cliënten zoveel mogelijk op maat te helpen’, weet de jonge pedagoog. ‘We trachten de lessen op zo een aangenaam mogelijke manier te laten verlopen, waardoor de cliënt in zo’n ontspannen mogelijke omgeving wordt begeleid.’

Robrecht is pedagoog en geeft voltijds wiskunde en wetenschappen in het volwassenenonderwijs. Hij woont in Goeferdinge. ‘Met mijn bijlesbureau wil ik elke leerling van het basis- tot het secundair onderwijs helpen en begeleiden. Wij werken vraag gestuurd. Dat wil zeggen dat we eerst onderzoeken wat de vraag of de nood is van de cliënt. Kunnen we daar een antwoord op bieden, dan gaan we een samenwerking aan. Is dat niet het geval, dan stoppen we met de begeleiding en wordt er ook niets aangerekend.’

Leren op maat
Robrecht geeft uiteraard niet alle bijlessen. Hij laat zich omringen door leerkrachten die over de juiste competenties en opleiding beschikken. ‘De samenwerking verloopt op losse basis.’ De lessen verlopen op individuele basis en niet in groep zoals dit in bepaalde bijlesbureaus het geval is. ‘Zo verloopt het individueel leerproces het meest optimaal.’

Indien nodig – en wanneer de ouders de toestemming geven – wordt er met de school samengewerkt om zo het leerproces optimaal af te stemmen en te laten verlopen. Als pedagoog heeft Robrecht wel voldoende kennis en kunde in huis om leerstoornissen, -moeilijkheden en -achterstand aan te pakken. Ook wordt er met logopedisten en orthopedagogen samengewerkt om specifieke problemen aan te pakken.

Robrecht is twee jaar geleden gestart met dit initiatief en woont sinds een jaar in Geraardsbergen. ‘Ik wou eerst dat het concept tot volle wasdom was gekomen, vooraleer ik ermee naar buiten kwam.’

‘Ondanks wat sommigen vermoeden, verliep school voor mij niet altijd even makkelijk. Ik deed en doe de meeste zaken liever op mijn eigen manier en niet alle leerkrachten en medestudenten waren daar zo blij mee’, getuigt Robrecht. ‘Ik begrijp studenten die moeite hebben met leren dus heel goed. Daarom wil ik hen zaken bijbrengen, dingen aanleren, maar er vooral voor zorgen dat zij op hun eigen manier kunnen studeren.’

Sportkampen
Naast zijn bijlesbureau, wil Robrecht ook met sportkampen van start gaan. ‘Ik ben een verwoed sporter en besef dat jongeren nood hebben aan beweging en sport. Daarom start ik met sportkampen voor de jongeren van zes tot twaalf jaar. Deze sportkampen gaan de eerste twee weken van juli door in De Gavers.’  Robrecht speelde voetbal en volleybal en was daarnaast nog trainer. Hij weet van wanten.

Tijdens een sportkamp – dat een week duurt – wil Robrecht sporten aanbieden die niet zo bekend zijn, zoals baseball, beachvolleybal… ‘Uiteraard gaan we ook eens in De Gavers gaan zwemmen…’ Van ’s morgens 7.30 tot ’s avonds 18.00 uur wordt er opvang voorzien.

Voor meer info: https://www.studeerwijzer.com/contact-8

Julien Borremans