Noordlaan in ere hersteld mede dankzij het actiecomité “Red de bomen van de Noordlaan”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besliste in oktober vorig jaar om 12 eiken te rooien in de Noordlaan. De bomen hadden zware schade opgelopen tijdens de heraanleg van de weg. Onmiddellijk schoot het comité “Red de bomen van de Noordlaan” in actie. Het actiecomité hekelde de manier waarop tijdens de werken onzorgvuldig was omgegaan met de 70-jaar oude eiken. Aan het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) stelde het actiecomité twee duidelijke vragen “Vooreerst een duurzame heraanplant met bomen die wat voorsprong hebben evenals een goede nazorg en opvolging. Bovendien ook het terug vervolledigen van de oorspronkelijke dreef. De voorbije 30 jaar verdween met mondjesmaat regelmatig een eik, zodat het dreefpatroon in sommige delen van de Noordlaan helemaal zoek geraakt is.”

AWV toonde zich bereid tot luisteren en mede dankzij de inspanningen van de Dienst grondgebiedzaken van de gemeente Zwalm werd een positief gevolg beloofd.

Vorige week was het zo ver: de Noordlaan is in ere hersteld! Er werden maar liefst 60 bomen aangeplant! AWV beloofde tevens om de nieuwe aanplant van heel dichtbij op te volgen en systematischer controles te laten uitvoeren op mogelijke ziektes van alle bomen. Zo kan preventiever worden ingegrepen en kunnen mogelijke ziektes worden voorkomen of verholpen.

Het Actiecomité “Red de bomen van de Noordlaan” dankt AWV en is blij met deze overwinning. Het Actiecomité zal uiteraard de situatie blijven opvolgen.