“Een duidelijke personeelsinkrimping wordt gemaskeerd met een fusie van diensten”: ZiZo heeft bedenkingen bij oprichting van kenniscentrum dat verschillende diensten in Egmontkasteel onderbrengt

ZiZo, de nieuwe burgerpartij (zie link) die in oktober met een lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, maakt zich zorgen om de plannen van Zottegem om een zogenaamd kenniscentrum in te richten in het Egmontkasteel. Het centrum voor streekgeschiedenis zou er in ondergebracht worden, samen de de dienst Toerisme en de Egmontkamer die nu gehuisvest zijn in het oude stadhuis op de markt en het Folkloremuseum in Grotenberge. Volgens ZiZo gaat hem om hippe verpakking die één en ander moet maskeren.

“Het gezicht van het Centrum voor Streekgeschiedenis gaat dit jaar op pensioen, zonder vervanging. De verantwoordelijke van het museum van folklore is al op pensioen, en werd evenmin vervangen. Men maskeert dus een duidelijke personeelsinkrimping met een fusie van de diensten”, klinkt het vanuit ZiZo. “Jarenlange waarschuwingen, dat de toekomst van het Museum voor folklore bedreigd werd door de nakende pensionering, werden eveneens in de wind geslagen. En tot overmaat van ramp beschikt het Egmontkasteel, thuishaven van de bibliotheek en van het beoogde nieuwe kenniscentrum al jarenlang over onvoldoende opslagruimte voor het bibliotheekbestand. Hoe men daar nu ook de collecties van de nieuwe diensten kan onderbrengen laat men over aan de creativiteit van de naar hun pensioen uitkijkende of  reeds gepensioneerde ambtenaren. Deze mensen moeten nu het kaf van het koren scheiden, en zorgen dat hun afgekalfde collectie in het Egmontkasteel gaat passen. Deze opdoekstrategie werpt een schaduw op het Lichtfestival. Onze toeristische troef wordt nu voor de zoveelste keer stiefmoederlijk behandeld. De pas in 2018 ingerichte Egmont-kamer in het oude stadhuis op de markt dreigt nu opgedoekt te worden en in een kelder van het kasteel opgeborgen te worden, zodat het gebouw in concessie kan worden gegeven. Het Folkloremuseum wordt opgedoekt, en de meest kostbare stukken zullen ook in diezelfde kelder verdwijnen. Wat er met de rest gebeurt…”

ZiZo benadrukt een totaal andere visie te hebben: “Wij willen het oude stadhuis  verder uitbouwen tot een heus toeristisch informatiecentrum over de geschiedenis van Zottegem, met de figuur van Lamoraal van Egmont als orgelpunt, een Egmonthuis zeg maar. Dit zou perfect gecombineerd kunnen worden met een private horeca-uitbating op de benedenverdieping. Wie beweert dat Zottegem zijn rijke erfgoed beter moet exploiteren om zo het toerisme aan te wakkeren, moet investeren in échte city-marketing. Die moet de culturele rijkdom van de stad promoten en ook voor zijn eigen inwoners meer openstellen.”

In een reactie in het Nieuwsblad benadrukt bevoegd schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V) weten dat het project om een kenniscentrum op te richten nog in zijn kinderschoenen staat en dat er nog niet beslist is. “We betrekken het personeel om ervoor te zorgen dat het een positief, gedragen project wordt met inspraak van de betrokken diensten”, zegt De Roover onder meer. Dat er sprake zou zijn van een falend personeelsbeleid spreekt de schepen tegen. “Zo werd er wel degelijk een vacature uitgeschreven ter vervanging van de verantwoordelijke van Frency, de persoon die het gezicht was van het centrum van Streekgescheidenis. “Alleen werd die vacature breder opgevat zodat ook andere diensten er baat bij hebben”, klinkt het. En verder: “En het klopt dat de twee uitbaters van het museum van Folklore met pensioen zijn. Maar zij weren geen personeelsleden van de stad Zottegem.”