Invoering charter “Naar een singlevriendelijke gemeente”

Tineke Van hooland (gemeenteraadslid Open Vld Oudenaarde) wil dat Oudenaarde een charter ‘Naar een singlevriendelijke gemeente’ invoert. Zij wenst dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld in de dienstverlening, regelgeving en communicatie van de stad, ook inwoners die alleen wonen, met of zonder kinderen. Zij trekt met haar vraag naar de gemeenteraad te Oudenaarde aanstaande maandag 26 februari. 

België telt heel wat singles (alleenstaanden en alleenwonenden). Dit omvat een zeer diverse groep van alle leeftijden: jongeren zonder partner, gescheiden personen, weduwen,weduwenaars, bewust alleenstaanden,… In juni 2023 waren er in ons land 1.842.018 eenpersoons-huishoudens. Dat is 35,9 procent van de 5,1 miljoen huishoudens. Tegen 2060 verwacht het Federaal Planbureau dat dit cijfer 50% is.

Er wordt zelden stilgestaan bij het effect van beleidsmaatregelen op mensen die alleen wonen, ook bij lokale besturen. 

Onder impuls van Carla Dejonghe (gemeenteraadslid en Brussels parlementslid) wil de gemeente Sint-Pieters Woluwe nu meer rekening houden met alleenstaanden en werd recent het charter “Naar een singlesvriendelijke gemeente” unaniem goedgekeurd, een primeur voor België en Europa. 

Van hooland wil ook een dergelijk charter invoeren en vindt dat Oudenaarde niet kan achterblijven. 

“Alleenstaanden ondervinden heel wat schaalnadelen. Wij mogen als beleidsmakers niet langer redeneren vanuit het klassieke gezin als norm. Daarom dat ik pleit voor een dergelijk charter uitgaande van een singlereflex bij elke beleidsmaatregel, een proportionele fiscaliteit op vlak van gemeentetaksen en een specifiek “single friendly”-label voor winkels en horeca die wensen mee te werken aan een singlevriendelijk beleid.” meent Van hooland.

Zij trekt dan ook maandag 26 februari naar de Oudenaardse gemeenteraad met deze vraag.