Eerste steenlegging van uniek bouwproject in dorpskern van Horebeke

Met de eerstesteenlegging in het centrum van Horebeke hebben burgemeester Cynthia Browaeys en schepen Hendrik Blommaert woensdag het startschot gegeven van een veelbelovend bouwproject dat het kerkplein van Horebeke zal opwaarderen.  Voor dit bouwproject heeft de gemeente Horebeke aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA gevraagd om als bouwheer op te treden.

De bestaande bebouwing op het dorpsplein wordt gesloopt en in de plaats komt er een modern kleinschalig politiekantoor. Naast het politiekantoor wordt er ook nog een nieuwbouw opgetrokken.  Daarin komt op het gelijkvloers een polyvalente zaal en op de eerste verdieping is er plaats voor een noodwoning. ‘Met het bouwen van deze noodwoning toont Horebeke dat we ook aandacht hebben voor mensen in nood en dat we ook op dat vlak de nodige investeringen doen’ zegt schepen Henrik Blommaert.

Voor dit deel van het project heeft de gemeente bovenop de eigen investeringen 50% subsidie ontvangen van minister van Wonen Matthias Diependaele.

Vandaag lichtte de architect ook al een tip van de sluier op.  Met enkele 3D – beelden toonde hij een voorproefje van hoe het dorpsplein van Horebeke er in de toekomst zal uitzien.

Bij de bouw van het politiekantoor zal de voorgevel van het gesloopte gebouw worden gereconstrueerd met aandacht voor de aanwezige historische elementen. Op die manier wordt de historische waarde van het kerkplein behouden. Ook de omgeving behoudt de geest van het kerkplein zodat de beleving op het plein en de nieuwe functies in elkaar overvloeien.

 

Volgens de ontwerper vormt dit project een naadloze overgang tussen het historische kerkplein en de achterliggende logistieke functies.

 

Ter hoogte van de bestaande gemeenteloods wordt de dorpsomgeving verrijkt met een Hoppinpunt, ingeplant in een groenzone. Met grindgazon en per 5 parkeerplaatsen wordt een boom aangeplant.  In totaal is er ruimte voor 24 plaatsen, waarvan twee gereserveerd voor mindervaliden, 6 met laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een fietsenstallingen voor 5 gewone fietsen, 5 elektrische fietsen, 2 bakfietsen en een batterijkluis.  Op het Hoppinpunt komen er ook deelauto’s.

 

De gebruikte materialen in het politiekantoor weerspiegelen de vroegere toestand. De gevel zal worden afgewerkt met een cementering getrokken in halfsteensverband.  De ramen en de deur in de voorgevel worden uitgevoerd in wit geschilderd houten buitenschrijnwerk.  Ook de kroonlijst zal bestaan uit in wit geschilderd hout. Het hellend dak wordt afgewerkt met kunstleien in ruitpatroon.

Voor de nieuwbouw wordt gekozen voor een houten gevelbeplanking, Dat past enerzijds goed bij de materialen van het politiekantoor en integreert anderzijds goed in het groene landschap. Het buitenschrijnwerk zal uitgevoerd worden in wit aluminium.

Voor de buitenaanleg wordt gekozen voor waterdoorlatende kleiklinkers. De niveauverschillen op de site worden opgevangen door hellingen en een trap.