De eerste kandidaat burgemeester voor de gemeente Lierde is gekend.

Burgemeester Jurgen Soetens, opnieuw lijsttrekker "Voor Lierde", en kandidaat om zichzelf op te volgen.

Enkele maanden  voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft “Voor Lierde” – voorzitter, Filip Van Lierde zijn huiswerk bijna klaar.

Lierde is een pareltje in de Vlaamse Ardennen en het scoort op vele vlakken uitstekend. In de gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid en in vele bevragingen apprecieert een groot deel van de inwoners het werk dat door het gemeentebestuur wordt geleverd om van Lierde een warme gemeente te maken waar iedereen zich thuis kan voelen.

Het vertrouwen van de Lierdenaren in hun gemeentebestuur is zelfs het hoogst van de gehele provincie.

Onze burgemeester is hét uithangbord van het Lierdes bestuur” zegt Filip Van Lierde. “Zijn ervaring, kennis en toegankelijkheid zijn een absolute meerwaarde voor onze partij en voor de gemeente.  Onze partij is dan ook verheugd dat Jurgen opnieuw lijsttrekker wil zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”

Burgemeester Jurgen Soetens is bijzonder vereerd met het bevestigd vertrouwen.

“In de komende maanden werken we verder samen met ons team om de lopende projecten van het meerjarenplan verder af te werken. Tegelijkertijd zullen we opnieuw een ambitieus verkiezingsprogramma klaarstomen om onze gemeente nog meer op de kaart te zetten.”  zegt Burgemeester Soetens voor wie  de aandacht voor elke Lierdenaar  een prioriteit blijft.

Binnenkort zal de “Voor Lierde”–voorzitter de integrale lijst bekendmaken en naar we vernamen zullen de huidige schepenen, gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité een bijzondere plaats innemen. Een paar nieuwe kandidaten zullen zorgen voor een frisse wind in de partijwerking.

Burgemeester Jurgen Soetens en “Voor Lierde”-voorzitter Filip Van Lierde