Vooruit wil lokale ombudsman bij (wegen)werken in Zottegem

Toen in november vorig jaar netwerkbouwer Fiberklaar in de Wurmendries in Strijpen aan de slag ging en er ongenoegen te horen was over “totaal geen voorafgaande communicatie” rond de geplande werken, schoof burgemeester Evelien De Both (N-VA) de zwartepiet en de verantwoordelijkheid hiervoor door naar de aannemer. Tijdens de paasvakantie nu werden die werken voortgezet en mede omdat er hieromtrent vanuit de stad ook geen aankondiging kwam, zorgde dit andermaal in de buurt zowel bij bewoners als automobilisten en andere betrokkenen voor klachten en ergernissen.

Voorbije vrijdagmiddag dan communiceerde de stad wel dat de werken van Fiberklaar in de Wurmendries bijna afgerond waren en doorgaand verkeer er vanaf ’s avonds opnieuw zou kunnen. Mogelijk kwam dat bericht er echter omdat oppositiepartij Vooruit toen al had laten weten dat ze in een bijkomend agendapunt op de gemeenteraad van vandaag maandag 15 april (om 20 uur in het OC Leeuwergem, red.) aan het stadsbestuur de vraag gaat richten om een lokale ombudsman of -vrouw aan te stellen als aanspreekpunt zowel bij kleine als uitgebreider werken aan gemeentewegen of aan gewestwegen in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Volgens Vooruit-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Kurt De Loor is een goede communicatie over (wegen)werken en over de timing ervan cruciaal. Vandaar het voorstel om daarbij aansluitend ook een ombudspersoon aan te stellen bij wie buurtbewoners, bedrijven in de buurt van de werken, weggebruikers en andere betrokkenen terechtkunnen met vragen en opmerkingen. Dit zou klachten en ergernissen over hinder en overlast kunnen doen afnemen en voorkomen dat zelfs op de politie een beroep gedaan wordt om te bemiddelen. Overigens laat ook de signalisatie met betrekking tot omleidingen soms te wensen over, met onveilige verkeerssituaties tot gevolg, en ook op dit vlak zou volgens Kurt De Loor een taak voor de ombudspersoon kunnen weggelegd zijn.