OLSA Brakel stapt meer dan 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

De ‘Sociale werking K. Olsa Brakel’ bevestigt de slogan dat de voetbalvereniging Olsa Brakel meer is dan voetbal alleen.

Vijf jaar terug nam voorzitter Stephan Van den Berghe het initiatief om met sympathisanten op maandagavond te gaan wandelen en daar de steun voor een goed doel aan te koppelen.

Dit initiatief is vandaag nog steeds springlevend. Vorig seizoen werd een mooie cheque overhandigd aan Welzijnsschakel Brakel-Lierde. Dit jaar werd (opnieuw) gekozen voor Kom op tegen Kanker.

Het concept is eenvoudig. Iedereen die graag op maandagavond de benen strekt met een wandeling van ongeveer 5 km is welkom. Er wordt afwisselend vertrokken aan de voetbalterreinen op de Parkweg in Brakel en in een deelgemeente. Op de sociale media van Olsa is iedere week meer info te vinden. Er moet niet op voorhand ingeschreven te worden. De deelnemers dragen € 2 bij die integraal naar het goed doel gaat.

Opvallend is dat het deelnemersveld van de wandelingen voor 80% bestaat uit mensen die niet naar de voetbal komen kijken. Dit komt deels door andere organisaties, zoals personeel van het Sint-Franciscustehuis Opbrakel en leden van de Scooterclub Tamusement, die regelmatig met een delegatie aanwezig zijn.

Het is een streven om ook de voetballers, van de prilste jeugd tot de A-kern, trainers, en hun familie te sensibiliseren zodat ook zij spontaan de weg naar de sociale werking vinden.

Olsa wil verder werk maken van haar sociale rol in de regio door nieuwe activiteiten te lanceren. Zo was er in december laatstleden een eerste Xmas Walk & Run.

Het huidig seizoen loopt tot aan de zomervakantie. Alles bij elkaar zal er tegen dan al veel meer dan 1.000 km voor Kom op tegen Kanker gestapt zijn. Het nieuw goed doel, voor na de zomervakantie, is nog niet vastgelegd.