foto archief BB

Prijs voor de beste restauratie in 2023 in Brakel – gemeentelijke kiosk in Parike

tentoonstelling over thuiswerk in Brakel

Naar jaarlijkse traditie wordt tijdens de Erfgoeddag de prijs voor de beste restauratie in 2023 uitgereikt. Het Fonds voor de Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed (FBBCE) kent de prijs toe. Het FBBCE, een onderdeel van een werkgroep van de Culturele Raad, ondersteunt restauraties van roerend en onroerend erfgoed financieel en het fonds voert ook restauraties uit in eigen beheer. De prijs bestaat uit een plaket in keramiek en een diploma.

Er waren vier genomineerden voor de prijs:

– De kapel van het Heilig Hart van Jezus te Opbrakel in Verrebeke. De kapel is beschermd erfgoed en ligt aan de straatkant bij de gerestaureerde beschermde boerenwoning. Ze was totaal vervallen en het duurde jaren vooraleer er groen licht kwam van het Agentschap Onroerend Erfgoed om de restauratie op te starten.

– De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Salette in de Termergelstraat te Everbeek, ook de kapel van de Boerinnenbond van Nederbrakel. De kapel werd gebouwd in 1872 op de huidige plaats maar ze verhuisde in 1939 naar de overkant op het grondgebied van Nederbrakel, op de grond van Marie De Geeter, voorzitster van de Boerinnenbond. In 1949 verhuisde de kapel opnieuw naar de overkant, waar ze nu nog staat. De schenking werd blijkbaar niet geregistreerd zodat de kapel eigendom is van de eigenaar van de grond die zorgde voor een prachtige restauratie van de vervallen kapel.

– De gemeentelijke kiosk dateert van na de Tweede Wereldoorlog en werd een goede twintig jaar geleden afgedankt. Men kocht een mobiel podium dat heel snel kon opgesteld worden en even snel terug opgeplooid. Via schepen Ghislain Nachtegael kwam de kiosk in Parike terecht en niet in het containerpark. Na twintig jaar verblijf in een loods, moest de kiosk daar weg en hij werd opgesteld in Parike maar overleefde de eerste storm niet. Parike Doet Het, de vereniging die ook al het wielermonument van de ondergang redde, heeft de kiosk prachtig gerestaureerd.

– De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Klaaie te Everbeek, die omstreeks 1930 gebouwd werd, was erg vervallen geraakt en werd door de eigenaar prachtig gerestaureerd. Het is een juweeltje voor ons erfgoedpatrimonium.

Het jaar 2023 was uitzonderlijk met vier zeer geslaagde restauraties. Ze werden allemaal financieel en/of logistiek gesteund. Het was dan ook een moeilijke keuze. Marcel Saeytijdt, voorzitter van de gemeenteraad, kreeg de eer om de winnaar: Parike Doet Het met de gemeentelijke Kiosk, bekend te maken.

expo thuiswerk

Tevens is er een uitzonderlijke expo over thuiswerk die nog tot volgend weekend loopt:

In de Brakelse regio was er vrijwel enkel werkgelegenheid in de landbouw zowel lokaal als op de grote Franse hoeven waar men de ‘campagne’ deed. In de winterperiode viel men zonder inkomen en was men vooral aangewezen op thuiswerk. Velen zaten achter het weefgetouw en anderen maakten  klompen of herstelden schoenen. Voor de vrouwen was de zorg voor de kroost zeer belangrijk en was het een noodzaak om thuis wat bij te verdienen. Met het spinnewiel  werd wol gesponnen, kantwerksters maakten mooie kant en naaisters maakten kleren voor de buurt. In het begin van de 20ste eeuw werd de lederbewerking zeer belangrijk. Handschoensnijders knipten de vormen uit het leder en de handschoennaaisters maakten handschoenen. De zogenaamde “uitgevers” bezorgden het leder aan de snijders en de uitgesneden vormen aan de naaisters. Ze namen het afgewerkte product terug en betaalden de thuiswerkers. Deze specifieke beroepen zijn inmiddels uitgedoofd.  Organisatie: Culturele Raad Brakel. In samenwerking met: Geschied- en Heemkundige Kring Triverius. Bijkomende informatie bij locatie: Het museum is ondergebracht in de Art Decokapel van de Zusters van Maria in de tuin van het klooster. Het gebouw is enkel bereikbaar via een inrit in de Spoorwegstraat.

Wanneer?

  • Zaterdag 27 april 2024 van 14:00tot18:00
  • Zondag 28 april 2024 van 14:00tot18:00