Voices United brengt anderstalige en Nederlandstalige inwoners samen in café Chantant

Zingen brengt mensen bij elkaar én het helpt om een nieuwe taal te leren. Om deel te nemen aan Voices United hoef je niet noodzakelijk goed te kunnen zingen. “Het gaat vooral om de verbinding tussen mensen, dat inwoners met verschillende achtergronden elkaar beter leren kennen. Daarnaast maakt het initiatief deel uit van het gemeentelijke aanbod aan oefenkansen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers.

Tijdens de repetities werd niet alleen samen gezongen, maar ook heel wat afgelachen en gepraat. Dat schept een bijzondere band. Zo leren de deelnemers nieuwe mensen kennen, voelen de nieuwkomers zich welkom in de gemeente én versterken ze hun Nederlandse taalvaardigheid. Op die manier wil het lokaal bestuur Merelbeke de drempel verlagen voor anderstalige nieuwkomers om in te stappen in deze vrijetijdsinitiatieven.

CAFE CHANTANT: LUISTER EN ZING MEEOp zondag 28 april was het toonmoment in de theaterzaal van het Cultuurhuis deze werd  omgetoverd tot een gezellig café. Presentator Farida Barki, ook gekend als mevrouw Krul, praatte het geheel aan elkaar.