Burgerinitiatief UP (uitgesproken politiek) trekt met stevig hervormingsprogramma naar de gemeenteraadsverkiezingen

Jens Rottiers: ‘UP wil Geraardsbergen de 21ste eeuw binnenleiden.’

Geraardsbergen. Uitgesproken politiek (UP) is een nieuwe burgerbeweging die zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. ‘Deze beweging wil de Geraardsbergen naar een hoger niveau tillen en wil het bestuur en de dienstverlening terug ten dienste stellen van de burgers’, zegt Jens Rottiers, die de lijsttrekker en het gezicht van UP wordt. Een ander opvallend gezicht vormt Paul Deprez, die momenteel als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelt.

Jens Rottiers

Jens Rottiers (33) is de lijsttrekker van UP. Hij is professioneel actief als dokter in de Huisartsenpraktijk Moenebroek. De lijsttrekker vormde het gezicht van de strijd tegen de komst van een militaire kazerne naar Schendelbeke. Jens Rottiers heeft een schare kandidaten weten te overtuigen. ‘De kandidaten van deze beweging zijn afkomstig uit de diverse sectoren van deze stad en hebben een brede achterban van betrokken burgers.’ Er staan enkele jonge kandidaten op de lijst, maar ook mensen met politieke ervaring of die sinds geruime tijd actief zijn in het sociaalmaatschappelijk weefsel van Geraardsbergen.

Een verrassende kandidaat vormt Paul Deprez, die momenteel – na een korte passage bij het Alternatief – als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelt. Voordien was hij mandataris voor de Open Vld.

Totale omslag
Ook al beweert Jens Rottiers dat Uitgesproken Politiek totaal los moet worden gezien van de strijd tegen de komst van de kazerne in Schendelbeke, waar hij één van de gezichten vormt, toch heeft hij er alvast lessen uitgetrokken als hij stelt dat de nieuwe burgerbeweging bijzonder veel nadruk legt op de inspraak van de burger. Burgerparticipatie moet op een hele andere manier ingevuld worden: ‘De huidige politiek is alle voeling met de burger kwijt. Dit leidt tot onbegrip waardoor de extremen winnen. Wij gaan voor een fundamentele omslag. De burger heeft namelijk vaak zelf een goede kijk op zijn directe omgeving, waarom zijn mening niet waarderen?’

Paul Deprez

UP pleit ervoor om de politiek en de stadsdiensten dichter bij de burger te brengen, de stad de 21ste eeuw binnen te leiden en de lokale economie te ontwikkelen. Daarnaast wil UP zich ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van de stad Geraardsbergen door aandacht te schenken aan de economische groei, het maximaal ondersteunen van de ondernemers. Daar rekent de burgerbeweging ook de landbouwers bij.

Uitgesproken politiek streeft naar een ‘open, transparant, eerlijk en sober lokaal bestuur’. ‘We breken met een realiteit waar mensen moeilijk gehoor krijgen bij hun lokale overheid.’ Ook al legt de burgerbeweging de nadruk op de lokale ontwikkeling van de ondernemingen met tewerkstelling voor mensen uit de streek, toch zal er een evenwicht met de open ruimte die ons nog rest, moeten worden gevonden. ‘Er moet een evenwicht gevonden worden tussen natuur- en landbouwbelangen.’ Ook het toerisme moet in deze filosofie worden ingepast.

Verbetering dienstverlening
UP gaat voor politieke vernieuwing. Zo wordt er gepleit voor een anonieme bevraging bij het stadspersoneel over de verbetering van de dienstverlening. Eén avond in de week moet de burger de administratie, de schepenen en de burgemeester rechtstreeks kunnen aanspreken. De dorpsraden moeten volledig onafhankelijk van de politiek en de stadsdiensten functioneren.

Ook over economie, sociale zaken, sport en recreatie, ruimtelijke ordening, N42, groene energie, milieu… stelt UP een batterij aan maatregelen voor. Gezien de veroudering van de bevolking wil UP de administratie naar de deelgemeenten brengen. De burgerbeweging pleit ook voor de uitbouw van de kinderopvang met voorrang voor werkende ouders. Infrastructuurwerken moeten ontwikkeld worden in publiek-private samenwerkingen. Het kenniscentrum moet worden omgebouwd tot een ‘kenniscampus’ met opleidingen voor de bevolking. De parking van de ASZ-campus moet uitgebreid worden met een extra verdiep…

Ook pleit UP het ronduit voor onteigening van gebouwen langs de Dender en de Molenbeek die in overstromingsgebied staan. ‘Het lijkt mij logisch dat we moeten overwegen om onteigeningsprocedures op te starten in de overstromingsgebieden. Ook pleiten we ervoor om geen bouwvergunningen meer af te leveren voor projecten in overstromingsgebieden.’

Julien Borremans